En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 15 april 2013

Många lärare saknar utbildning för ämnet de undervisar i...

Ämneslärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar i stor omfattning utbildning i de ämnen de undervisar i. Det visar en unik granskning av Skolverket av drygt 100 000 lärares utbildningsnivå. I teknik hade bara 7 procent av lärarna på grundskolan tillräcklig utbildning, och i fysik 13 procent.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolan

I en av de största registerstudier som Skolverket någonsin gjort har man kartlagt inom vilka årskurser och i vilka ämnen lärare undervisar i kopplat till deras ämnesutbildning.


Resultatet är slående: många lärare saknar utbildning i de ämnen de undervisar i.

I grundskolan har till exempel 50 procent av de lärare som undervisar i fysik ingen utbildning i ämnet alls, och bara 13 procent har tillräcklig utbildning enligt de krav som lärarlegitimationen kräver. Övriga har utbildning men inte tillräcklig.

I kemi är motsvarande siffror 48 respektive 16 procent och i teknik 70 respektive 7 procent.

Mest anmärkningsvärda är granskningens resultat när det gäller naturorienterande ämnen i grundskolan. Men situationen är liknande inom grundskolan även när det gäller samhällskunskap, vissa moderna språk samt hem- och konsumentkunskap på grundskolan.

På gymnasiet är klyftan mellan högskoleutbildning och de ämnen lärarna undervisar i störst inom naturkunskap och teknik.

Att det ser ut så här riskerar att ställa till stora problem när kraven på lärarlegitimation börjar gälla i december i år. Risken finns att eleverna står utan behöriga lärare.

Läs hela skolverkets lista över lärare här: http://www.dn.se/Images/Skolverkets_lista.xlsx

Själv trodde jag inte att situationen hade blivit så här illa. Men det säger sig självt om kvalitén på svenska skolan sjunker genom att vi inte kan förse skolorna med behöriga lärare så är det inte konstigt att utbildningsnivån på svenska barn och ungdomar börjar sjunka när man jämför internationellt. Kanske sänker det även barnens intresse för vissa ämnen, särskilt naturkunskap ämnen där behöriga lärare saknas i störst utsträckning.

Det skulle isåfall göra att vi nästa generation saknar dem med samhällets grundläggande kunskapsämnen. Matematik, fysik, kemi, teknik är ämnen som jag räknar som "riktiga". Läran om samhället och mjukare ämnen om hur vi ser på vår historia eller humaniora, är i ständig förändring men matematiken har inte ändrats. 

1 kommentar:

  1. Ett stort svek mot barnen. Och det är bara förnamnet.

    SvaraRadera