En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 15 april 2013

Kontrollsamhället som gick för långt?

Den här gången är det stämpelur för barn som skall testas. Genom att föräldrarna checkar in barnet när det kommer och går så antar man att då kan förskolan hålla koll på hur många timmar barnen egentligen är på förskolan. I Luleå testas detta nu på två olika förskolor i kommunen.

Se artikel: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=7606830

För mig låter det mer som en onödig kostnad. Tre miljoner skulle det kosta att installera ett sådant system på alla förskolor. Samtidigt undrar jag man tänker sig att spara när man väl har systemet på plats. Orsaken är att man när man har barn på förskolan så har man ju angett redan om man arbetar tex. heltid, halvtid eller om man är föräldraledig. Jag får anta att barn som har heltidsplats kommer att även vara på förskolan väldigt nära heltid. Likväl som barn som har halvtid kommer att vara på förskolan nära halvtid. Med reservation för lite extra res-tid för föräldrarna.


Man vet alltså redan med relativt stor säkerhet, hur många timmar varje enskilt barn i snitt skall vara på förskolan. De föräldrar som eventuellt skulle ha barnen längre tid än beräknad restid, skall de då bli jagade med stämpeluret? "Det har tagit en extra 10-15 minuter för dig att hämta barnet idag, varför är du sen?".

Anta sedan att de flesta föräldrar, verkligen vill hämta barnen så fort de bara kan. De övriga som möjligtvis av olika anledningar inte hämtar barnen innan de åker och handlar en liter mjölk. Kommer antagligen inte att ändra sitt beteende bara för att man infört ett stämpelur.

Som jag ser det är det alltså en onödig kostnad som inte i tillräckligt hög utsträckning kan "rädda barnen", utan att de vanliga observationerna som fröknar på en förskola kan göra, såsom att ett visst barn hämtas sent varje dag. Ändå kommer att komma fram, utan jakt med stämpelur. 

Mer teknik och kontroll är inte alltid vägen framåt. Tre miljoner kunde satsas på barn genom mer resurser på andra sätt till förskolor. Kanske till att göra fler utflykter med barnen, eller några fler pedagoger som kan arbeta på förskolorna och därmed öka personaltätheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar