En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 8 april 2013

Global hälsa, en fråga för framtiden...

Global hälsa berör oss alla. Oavsett var på jordklotet vi lever. Världen är numera en del av Sverige och Sverige är en del av världen. Infektionssjukdomar, migration, klimatförändringar, våld och konflikter känner inga gränser och har en direkt, eller indirekt påverkan på hälsoutvecklingen.Trots att globala hälsofrågor borde vara högt prioriterade, är kunskapen och medvetenheten om frågorna begränsade.

- Extrem fattigdom är en stor fråga då antalet fattiga nu hela tiden kommer att öka i klimatförändringarnas och peak oils spår.

- I den rika delen av världen handlar utmaningarna om livsstilssjukdomar istället, här äter människor sig till döds.

- Ojämlikhet i världen är en annan stor fråga för framtiden. På grund av de stora samhällsklyftorna och strukturerna i världen mellan fattiga och rika. Men även inom ett och samma land, kan skillnaderna vara enorma för vem som har tillgång till läkarvård, mat och tak över huvudet. Solidaritet med varandra, kommer vi att nå dit?

Här kommer lite siffror:


- 925 000 000 människor är undernärda. http://www.sls.se/GlobalHealth/Om-konferensen/Informations-grafik/Fattigdom-och-hunger/

- 2 av 3 dör av "livsstilssjukdomar" i den rika världen. Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna är också de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. http://www.sls.se/GlobalHealth/Om-konferensen/Informations-grafik/Livsstilssjukdomar1/

- Klimatförändringarna kommer att leda till, brist på rent vatten, brist på mat, och drabba de fattiga värst.
http://www.sls.se/GlobalHealth/Om-konferensen/Informations-grafik/Klimat/

Milleniummålen:

År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativet till millennietoppmötet med världens ledare i FN:s högkvarter i New York. Vid mötet deltog 147 stats- och regeringschefer från alla FN:s medlemsländer.

”Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som ledare är därför ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de mest sårbara och utsatta.”

Utifrån deklarationen från toppmötet formulerades åtta mätbara mål:

1. Halvera jordens fattigdom och hunger
2. Se till att alla barn får gå i grundskola
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Stoppa spridningen av hiv och aids
7. Säkra en hållbar utveckling
8. Öka samarbetet kring bistånd och handel

Millenniemålen skall vara uppnådda år 2015. Arbetet fortsätter efter 2015 och nästa generations utvecklingsmål kommer att vara mer inriktade på hållbar utveckling. 

Säkert kommer inte heller dessa mål att uppfyllas, men utan mål att sträva efter kan man vara säker på att utvecklingen inte kommer. Även dessa mål måste man fortsätta att sträva efter, även om hållbar utveckling blivit det mest intressanta för oss i den rika delen av världen. Som vanligt brukar man tänka på sig själv i första hand utan att tänka som att det som hjälper min granne att få det bättre, i slutändan även hjälper mig själv.

3 kommentarer:

 1. Bra med mätbara mål. Undrar hur vi ska hantera att de flesta svenskar tror att det är nyttigt att ge barn och ungdomar strömming från Östersjön. Det är ju förbjudet att exportera söderut eller ens mata höns och kycklingar med strömming från Östersjön pga gifterna.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tur att man inte är någon strömmings-ätare alltså. Men det hade jag faktiskt ingen aning om. :)

   Radera
 2. Det gläder mig att höra att du inte äter strömming. Jag saknar den på tallriken. Hittade detta på länstyrelsen från februari 2011: "Sverige har sedan flera år beviljats undantag från EU:s förbud mot att sälja strömming och lax som fångats i Östersjön.

  Undantaget slutar gälla vid årsskiftet, och landshövding Per Unckel har i dag skrivit till landsbygdsminister Eskil Erlandsson om vikten av en förlängning av undantagsregeln.

  – Ett förbud skulle slå hårt mot hela den skärgårdsbaserade fiskerinäringen i Stockholms län och det vill vi helst undvika, säger Per Unckel."

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera