En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 31 juli 2014

Riksinternaten tappar sin särställning...

Riksinternaten Lundsberg, Grenna och Sigtunas särställning ska upphöra har regeringen beslutat. Det innebär att skolorna förlorar sina statsbidrag och särskilda villkor. Sveriges tre riksinternat Lundsberg, Grenna och Sigtuna har haft en särställning vilket innebär att de har kunnat få särskilda statsbidrag och tagit ut avgifter för undervisningen. Regeringens beslut innebär att det upphör och att de blir vanliga skolor med samma villkor som andra friskolor. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/riksinternaten-blir-vanliga-skolor/


Efter många upprepade skandaler, främst på Lundsberg under de senaste åren 2012-2013 så har nu regeringen fått nog av dessa och sätter ned foten. Detta drabbar alla tre riksinternaten lika och de tre riksinternaten tappar alltså sin särställning. Nu kommer de att likställas med övriga friskolor vad gäller deras särskilda statsbidrag och att de inte kan ta ut avgifter för undervisningen.

Naturligtvis löser skolorna det ändå genom att höja kostnaderna för boendet och därmed täcka upp för eventuella förluster. Så det här handlar inte alls om pengar i slutändan. Lundsberg uttrycker i en intervju att de inte är oroliga för sin framtid.

"Men det är sannolikt att det kommer innebära att det blir större konkurrens om utlandseleverna i och med att alla skolor får samma villkor. Vi måste se till att vi ligger i spets när det gäller kvalitet och trygghet för eleverna, men det känner jag mig trygg med"

Kommer skolorna att kunna upprätthålla sina anor och sin stolthet som varit det som fått generation efter generation av överklass att skicka sina söner och döttrar till skolorna? Bör de inte vara oroliga för om de kan leva upp till kvalitetskraven på utbildningen? Om de konkurrerar på lika villkor med andra friskolor.

Jag tänker själv att på sikt är detta ändå ett hårt slag mot skolornas stolthet. Genom sin särställning har de ändå varit "förmer" än andra skolor. Samhället har genom att förändra detta, visat att på grund av skolornas skam och vanära (när ni vad som sker i det tysta förts fram i ljuset). Så kan skolorna nu inte längre hyllas till skyarna. Detta gör att deras status ändå kommer att sjunka på sikt. Kanske är det här sista generationen av t.ex. "äkta Lundsbergare" för att i framtiden ersättas av kreti och pleti som i efterdyningarna vill försöka få en bit av den sista nobla äran, medan skolorna ropar ut sitt sista 'Hurra'.

Lagändringen ska träda i kraft den januari 2016, med övergångsregler för elever som har påbörjat en utbildning innan dess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar