En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 16 maj 2013

Romsk inkludering...

Luleå Kommun är en av fem pilotkommuner som arbetar för romsk inkludering. Bakgrunden är att regeringen såg ett behov av att något behövde göras för romernas situation i Sverige. De gjorde en nulägesanalys och Maria Leissner är en av dem som arbetar för detta. Hon var tidigare folkpartiledare men har gjort en utredning om romernas situation i Sverige.
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/maria-leissner-sanningen-om-romernas-situation-maste-lyftas-fram

Tanken ifrån regeringens sida är att på 20 år (en generation) från 2012-2032 så skall romer ha samma möjligheter som svenskar på arbetsmarknaden. Skolinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Boverket och Socialstyrelsen är några av de myndigheter som står bakom detta. Orsaken är att man har sett att vad gäller bland annat möjligheter till arbete, vidareutbildning och studier, samt social omsorg, trygghet och i hälsofrågor så har romer mycket sämre möjligheter än svenskar.


På bilden: Tanja Hagert, som är brobyggare i det romska projektet här i Luleå.
http://www.aftonbladet.se/ledare/sondagsrosten/asapetersen/article12445627.ab

Orsaken är naturligtvis en lång historisk bakgrund av förföljelse av det romska folket. I Sverige finns det fem större grupper av romer av ungefär sjuttio olika grupper som finns i världen. De första romerna kom till Sverige redan på 1500-talet och de har alltså funnits här i femhundra år. Men fortfarande står de i ett utanförskap.

År 1550 så beordrade Gustav Vasa att alla romer skulle lämna landet och de romer som påträffades skulle straffas med döden.

På drottning Kristinas tid (1600-tal) så utvisades romer till Vasa där finska myndigheter förföljde dem. Om de pratade sitt hemspråk så fick de tungan avklippt. Även i Sverige var det tillåtet att hänga en romsk man fram till 1800-talet. Utan att man behövde mer anledning än att han var romsk. Lagen kallades "hänglagen" och tillkom på 1630-talet. Romska barn och kvinnor skulle samtidigt drivas ur landet.

1914 kom inreseförbud för romer, om de lämnade landet kunde de inte återvända till Sverige. 1954 upphörde lagen. Inreseförbudet innebar att romer som var på flykt under andra världskriget inte kunde komma till Sverige för att få skydd.

År 1923 kom en lag om att romer ej fick vara bofasta i Sverige. "Fattigvårdslagen" De fick stanna som längst 3 veckor på samma plats och under vintern fick de stanna som längst 8 veckor. Lagen kom att gälla så sent som 1970 talet. De var alltid tvingade att resa vidare.

Under så sent som 1970 genomfördes fortfarande tvångssteriliseringar av romer. Man beräknar att kanske 63 000 människor blev tvångssteriliserade under den här tiden. Varav ca. 500 av dessa människor var romer. Det genomfördes under vidriga omständigheter, i hemmet. Där myndigheterna kunde komma in och med tvång genomföra det på köksbordet medan barn och familj såg på. Även gravida i 7:e eller 8:e månaden tvångssteriliserades med missfall som följd. Man kan även kalla detta för mord, det som de svenska myndigheterna gjorde mot romer.

Från 1960-talet fick romer gå i skola i Sverige, men ofta under protester ifrån svenskar som tog sina barn ur klassen om en romsk person började där. Föräldrar protesterade och ville att barnen skulle segregeras och hållas åtskilda.

Detta har lett till att romerna har en stor kunskapslucka ifrån tidigare generationer. De har inte haft samma möjligheter att gå i skola i Sverige och därför har de inte haft samma möjligheter att stödja sina barns studier och utbildning. Romer har idag inte samma möjligheter att utbilda sig utifrån att de inte har samma stöd hemifrån.

Nu har vi ett projekt i Luleå som skall arbeta för att motverka alla orättvisor. Detta projekt kallas alltså Projekt för romsk inkludering. Arbetsförmedlingen har även dragit igång med en webbutbildning för att motverka fördomar på arbetsmarknaden som jag uppmanar alla att ta del av.

"Romer utsätts ofta för fördomar och är en diskriminerad grupp på arbetsmarknaden. Fördomarna beror på att många inte har kunskap om romernas traditioner, kultur, språk och identiteter inom gruppen. I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att motverka all form av diskriminering.
"Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden", ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av den Europeiska Socialfonden (ESF). En del av projektet består av en webbutbildning (se länk till höger). Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består både av interaktivitet samt dokumentära inslag. Den är uppdelad i fem kapitel: bättre tillgång till arbetsmarknaden för romer, romers historia och kultur, ditt bemötande, att lyckas på arbetsmarknaden, avslutning och ett kunskapstest.  

http://jamlikhetromer.se/  Arbetsförmedlingens webbutbildning om jämlikhet för Romer. Här finns mycket om   romernas historia som är så okänd för oss. Alla orättvisor som de faktiskt utsatts för av även svenska myndigheter och inte för så värst länge sedan. Detta gör att de saknar tilltro för myndigheter. Det leder till att de inte gärna vill ha kontakt med arbetsförmedling, sjukvård, eller rättsväsende. De står på många sätt utanför samhället. Detta vill vi förändra.

Romer är den största minoriteten i Sverige och det finns mycket här att arbeta för, så att de får samma rättigheter och möjligheter som alla andra här i det här landet.

2 kommentarer:

 1. Vadå "samma rättigheter och möjligheter"? Alla har samma rättigheter och möjligheter i det här landet,lagen gäller precis lika för alla.

  Slår du dig i huvudet med en hammare gör det ont.
  Lever du utanför samhället kan du inte räkna med samma fördelar som de som lever normal. Så enkelt är det.

  Sedan finns det förstås de i samhället som försöker trixa till sig fördelar.

  Alla skall behandlas exakt lika, ingen diskriminering (ja, riktig då alltså, inte påhittad diskriminiering som 95% av det snyft som skrivs om i rännstenstidningarna) och inget j-a dalt med utvalda tycka-synd-om-grupper!

  SvaraRadera
  Svar
  1. I teorin har alla samma rättigheter och möjligheter. I praktiken så hindras romer av strukturell rasism på många sätt.

   De har tidigare förhindrats gå i skola mm. nu finns kunskapsluckor hos tidigare generationer vilket gör att nuvarande generation unga romer som idag går i skolan inte har samma förutsättningar som du hade som hade föräldrar som varit en del i samhället.

   Regeringens 25 års plan går ut på att de skall få det bättre som grupp då man ser att den här gruppen har det så mycket sämre än andra i vårt samhälle.

   Radera