En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 21 maj 2013

Avskaffa 1:a maj?


"Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att avskaffa första maj som allmän helgdag.
Motivering
Den 1:a maj har varit arbetarnas internationella demonstrationsdag sedan år 1889, då den andra socialistiska internationalen, som då fortfarande innehöll flera revolutionära och antidemokratiska organisationer, proklamerade den som detta.
Den främsta orsaken till att man valde just 1:a maj var att man ville högtidlighålla minnet av de militanta anarkister som, under de så kallade Haymarketkravallerna i Chicago år 1886, dödades i en våldsam sammandrabbning med polisen. Trots att våldsamheterna utlöstes av att anarkisterna kastade en bomb mot polisen och trots att även sju polismän, vid sidan av fyra anarkister, dödades i den efterföljande skottlossningen, så ansåg Socialistinternationalen att all skuld borde läggas på polisen och det etablerade samhället.
Trots att 1:a maj nästan uteslutande högtidlighölls av socialdemokrater, kommunister, syndikalister och anarkister, ofta gemensamt, beslutade riksdagen år 1939 att utse 1:a maj till allmän helgdag.
Den speciella historia och karaktär som omgärdar 1:a maj gör att den märker ut sig bland våra helgdagar. Till skillnad från våra övriga helgdagar är den inte knuten till en tradition som har omfattats av hela folket, utan endast av en ideologisk och politisk gruppering. På grund av detta faktum har den därför också ofta haft en splittrande snarare än en enande inverkan på samhället.
Vår uppfattning är att helgdagar bör vara institutioner som knyter an till vårt lands gemensamma historia, till det allmänna och sammanhållande. De bör inte vara kopplade till vissa politiska särintressens historia och till det konfliktskapande och söndrande.
Med tanke på detta och med tanke på att vissa av de grupperingar som ursprungligen var med om att proklamera 1:a maj som högtidsdag idag betraktas som några av världshistoriens värsta massmördare, anser vi det vara hög tid att omvärdera 1:a majs ställning som allmän högtidsdag. Vi förslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en utredning kring möjligheterna att avskaffa 1:a maj som allmän helgdag bör genomföras.
Tänkbara dagar att ersätta 1:a maj med skulle kunna vara Engelbrektsdagen, Valborgsmässoafton, statschefens födelsedag eller annandag pingst.
Stockholm den 4 oktober 2012


Mattias Karlsson (SD)  Erik Almqvist (SD)"
Lite kort historik:

Ärligt talat blir jag rent av förbannad när jag läser förslaget till motionen som är otroligt vinklat och inte berättar något om vår historia där första maj firats på ett fredligt sätt sedan 1939 då vi införde det som en arbetarens dag här i Sverige. En dag där vi demonstrerar för våra rättigheter och för våra värderingar.

Arbetarens rättigheter är på väg att avskaffas, långsamt urholkas lagstiftning som tidigare gett stöd till arbetarens ställning på arbetsplatsen. 

SD har flera gånger sagt att de tycker att det fackliga inflytandet är för stort i Sverige. Att Jimmy Åkesson tillhör landets rikaste 0,5% verkar tydligen många missa. Det är därför inte heller förvånande att detta förslag kommer just ifrån SD.
Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886. Denna dag firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten.

Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början intimt förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, bland andra August Spies, ett möte i Chicago, till följd av att polisen två dagar tidigare skjutit två demonstrerande arbetare, på mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna, se Haymarketmassakern. Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades eller avrättades.
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_maj

De tre som dömts till fängelse benådades av guvernör John Peter Altgeld 1893, då han ansåg samtliga åtta ha dömts på otillräckliga grunder. Det har inte kunnat fastställas vem som kastade bomben. Till ”Chicagomartyrernas” minne och för att samordna kampen för åtta timmars arbetsdag internationellt utropade Andra internationalen två år senare 1 maj till den internationella generalstrejkens dag på den amerikanska delegationenens förslag.

Jag kan hålla med om att kasta bomben inte är förenligt med första-maj andan. Men dagen handlade i första hand om fredliga demonstrationer. Men när en liten grupp på ett fåtal personer attackerade personen så öppnade man alltså eld mot hela folkmassan. Idag borde man väl försöka ta den skyldiga i första hand?

Den första förstamajdemonstrationen i Stockholm 1890 samlade omkring 20 000 personer i tåget och på Gärdet var det inte mindre än 50 000 som lyssnade till talarna: socialisterna Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, August Palm, R Hansen, P M Landin och K J Karlsson.

”I följd av ett beslut, enhälligt fattat på den internationella arbetarkongress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag.”

Dessa ord är hämtade ur den resolution som antogs på Ladugårdsgärdet i Stockholm vid Sveriges allra första förstamajdemonstration.

Första maj är allmän helgdag i Sverige sedan 1939. Fram till 2005 var första maj den enda av Sveriges allmänna helgdagar som var en så kallad borgerlig helgdag (borgerlig i bemärkelsen profan eller icke-kyrklig, då den inte har någon koppling till, eller sammanfaller med Svenska kyrkans kyrkoår). Sedan 2005 är även nationaldagen en sådan allmän borgerlig helgdag.

Ni får inte ta bort vår 1:a maj. Den här dagen är precis lika helig som alla våra kyrkliga högtidsdagar. Dock på ett annat sätt. Att ta bort arbetarrörelsens dag är ett övergrepp på den svenska folksjälen. Detta då det var folkrörelser som byggde detta land.

Dagen är en symbol, när de angriper våra symboler som skall stå för vår demokrati, öppenhet, yttrandefrihet. När man ger sig på vår frihet att uttrycka våra värderingar och vad vi i demokratins anda vill kämpa för, så bör vi alla vara MYCKET oroliga!

Dessutom kan man tänka steget vidare att avskaffar man första maj, ja då är alla arbetarens rättigheter öppet byte på den politiska arenan. Vilket antagligen är den dolda agendan bakom förslaget. Att i förlängningen försämra mer för alla de stackare, som tidigare gick ur allt vad facklig verksamhet hette, i detta land.

Lämna vår första maj ifred!

30 kommentarer:

 1. Fantastiskt bra förslag! Avskaffa eländet, ytterlighetsideologier skall inte ha egna helgdagar. Särskilt inte ideologier som har kostat miljontals människoliv och bygger på hat och avundsjuka. Socialismen måste begravas en gång för alla, den hör inte hemma i ett modernt samhälle!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Synd att du vill vara anonym, det känns bättre när det är en person som står för sina åsikter.

   Radera
  2. Jättebra förslag! Kommer dock inte gå igenom på grund av förslagställarens liboverkan.

   Det är för övrigt klart man vill vara anonym när man kritiserar den ideologi som dödat flest människor genom historien! Om du kallar förstamajdemonstrationer fredliga beror det nog på att du varit med och inte intill. Hotfullheten för oliktänkande går inte att ta misstag på. Eller som etablissemanget i form av doktor Kosmos sjöng på Heden i Göteborg: "Kapitalist nu skall du dö!"

   Till bloggaren vill jag åter säga: Öppna ögonen och se vad du försvarar, inte vad du tror att du försvarar!

   Dock tycker jag att man kan införa medborgarens dag där de valda makthavarna in persona får svara på folkets frågor på något demokratiskt sätt. Ungefär som när Putin besvarade frågor från folk i TV i flera timmar. (Tänk att en sådan demokratinyhet skulle komma därifrån.)

   Det låter för mig bättre än en blodbesudlad ideologis egen helgdag.

   Radera
  3. Läs på lite kgb35 !!

   Ingen här är kommunist inte som jag har kunnat läsa mig till.

   Och exakt vad har kommunism med 1:a maj att göra ??
   Ungefär lika mycket som SD och Nynazisterna kanske ??

   1:a maj är en helgdag för demonstrationer, demokrati och en möjlighet att blicka framåt.

   Öppna ögonen själv skaffa dig ett arbete och jobba en 10-15år så skulle du inte behöva gå till ytterligheter.

   Att någon skrikit ett tillmäle till någon ursäktar inte ett dugg att krafter, sådana du väljer att företräda vill tysta medborgare, skapa tysta arbetsplatser som är otrygga. Som om otrygghet skulle vara något bra ??

   Du kanske är fientlig till LO och fackföreningsrörelsen också ??

   Hur ställer du dig till organisationer som Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen ??
   Är de också vidunder ??

   Eller varför en sådan rigid slagsida ??

   Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

   Radera
  4. "Ingen här är kommunist inte som jag har kunnat läsa mig till."

   Du ger själv uttryck för kommunistiska åsikter. Vad du själv kallar dig spelar ingen roll.

   "Och exakt vad har kommunism med 1:a maj att göra ??"

   Tja, om du öppnar ögonen så ser du att förstamajtågen är fyllda av vrålande vänsterextremister.

   "1:a maj är en helgdag för demonstrationer, demokrati och en möjlighet att blicka framåt."

   Hela er ideologi bygger på tvång och förtryck, det är att blicka bakåt. Vi vill aldrig mer ha en såsseregim i det här landet!

   "Öppna ögonen själv skaffa dig ett arbete och jobba en 10-15år så skulle du inte behöva gå till ytterligheter."

   Haha, du vet nog inte vad arbete är! Facklig företrädare blir man inte direkt för att man är intresserad av att jobba, eller hur? Du borde skaffa dig ett riktigt jobb! Bli egenföretagare och försörj dig som en riktig man istället för att hetsa mot hederliga människor som arbetar på riktigt!

   "Du kanske är fientlig till LO och fackföreningsrörelsen också ??"

   Självklart! Dessa samhällsfarliga bakåtsträvande helvetesmaskiner borde omgående förpassas till historiens skräphög.

   Mvh,
   "Anonym21 maj 2013 20:29"

   PS. Det som är lite tragikomiskt är att de som drabbas värst av den misär ni socialister skapar överallt där er ideologi tillämpasär era egna väljare! Man kan med rätta säga att ni förgörs av ert eget hat. Men det äraldrig försent att vakna upp och erkänna att man haft fel:)

   PS2. Ja självklart vill man vara anonym! Man vill ju inte ha en AFA-patrull utanför dörren ikväll.

   Radera
  5. Sorgligt att ditt kunnande är så klent att du misstolkar det som skrivs som ett uttryck för kommunism.

   Jag väljer att se dig som en antidemokratisk fascist.
   Säkert en komplimang i dina öron.

   Och eftersom det som det är du som ger uttryck för ditt hat. "Dessa samhällsfarliga bakåtsträvande helvetesmaskiner borde omgående förpassas till historiens skräphög."

   Så kanske det inte finns så mycket mer att säga, är glad att du inte jobbar nära mig, om du ens har ett ??

   Men vet detta, är inte det minsta imponerad av det du skrivit eller dina ord, att du lägger dig till med tolkande analys, när du uppenbart inte förstår en så enkel skillnad som Kommunism och Socialism.

   Inte förstår eller respekterar den 'svenska modellen'.
   Saknar förståelse för partsgemensamma överenskommelser.
   M.m.

   'Min kamp' är över, din kvälls läsning ??

   Radera
 2. "Att ta bort arbetarrörelsens dag är ett övergrepp på den svenska folksjälen."

  Tala för dig själv! Vi är väldigt många som avskyr allt ni vänsterfigurer står för! Det som äcklar mig mest är att ni anser er ha någon sorts monopol på godhet, snacka om orwellskt nyspråk! Rättvisa=Stöld etc etc. Samtliga vänstersympatisörer i min bekantskapkrets är hatfyllda, lata, egoistiska och snåla. Dom röda själarna verkar sannerligen vara infekterade av avundsjuka, missunsamhet, lathet, egoism, girighet och okunnighet.

  Ni kan ha era hat-dagar ute i skogen någonstans, men dom skall inte vara helgdagar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trist att du vill kalla en dag då alla demokratiskt kan gå ut och demonstrera för det som de tror på för en "hatdag".

   Även "blått" / högersidan står ju fri att tåga ut, det är inte så att det måste vara en vänsterdag enbart.

   Det finns säkert "arbetare" eller anställda i privat och offentlig sektor, på den blåa sidan också.

   Radera
  2. Ja det finns många riktiga arbetare som inte delar era åsikter men ändå tvingas att gå med i Metall och liknande, ibalnd med förtäckta hot om våld och mobbning. Jag känner själv två personer som råkat ut för detta och tvingas sponsra den socialistiska helvetesmaskinen med fackavgiften, mot sin vilja.

   Radera
  3. Ingen tvingas gå med i någonting !
   Man väljer det för att man vill och att man förstår någonting.

   Tror du kanske att A-kassan skulle finnas om ingen startade den ?? Eller att reservationslönerna skulle bli högre om den inte fanns ??

   Nej, en omställningsförsäkring värd namnet är en garant för rörlighet på arbetsmarknaden och att folk vågar byta karriär.

   Radera
 3. Robert Öhman21 maj 2013 21:25

  Mycket Väl skrivet som alltid Helené.

  Det är SD som hoppar i galen tunna och visar vilka trynen de faktiskt har.
  Fascister, Nazister och antidemokrater har jag lite tillövers för, vare sig de har järnrör eller skändar våra svenska symboler.
  1:a maj är och skall fortsätta vara en dag då vi minns arbetaren, arbetsrätten och varför vi tillsammans valt att reglera den.

  Och ni som av förklarliga skäl väljer att stå Anonyma.

  Ynkligt är ordet !!
  Varför ??
  Ni vet uppenbarligen ytterst lite om dessa frågor utan väljer polemiken bara för sakens egen skull.
  Och hon talar inte för sig själv, utan hellre 1,5 miljon yrkesarbetande som ni visar er ringaktning mot, med detta vill jag att ni skall veta hut !!

  Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Och ni som av förklarliga skäl väljer att stå Anonyma."

   - Vad menar du med "förklarliga skäl"? Du syftar säkert på det politiska våld som ni vänstermänniskor ägnar er åt när er retorik inte räcker till (dvs ständigt). Jag har full förståelse för att folk vill vara anonyma i dagens våldsklimat, men du verkar skrämmas av diskussioner med folk när du inte kan ta till våld eller personangrepp, socialistens oumbärliga arbetsredskap.

   För övrigt håller jag med Anonym, första maj är en dag vi hederliga människor för evigt kommer spotta på, en tjuvarnas och parasiternas dag.

   / Erik, Stockholm

   Radera
  2. Ett fullständigt idiotiskt förslag som du säkert begriper Erik !

   LO skulle aldrig låta ett sådant angrepp på yttrandefriheten och demokratin gå obemärkt och passera, med mindre än en generalstrejk.

   Vill se det parti som vill ta kostnaden för det !
   Varken S eller M skulle då göra det,
   S för att man förstår hur viktig frågan är för Sveriges löntagare, M därför att man fortsätter att vilja visa upp fasaden om 'arbetslinjen' och profilera sig som arbetarparti, även fast politiken klart visar annat.

   Dröm vidare din dröm om du vill, men jag försäkrar dig om att du aldrig kommer att uppleva att 1:a maj tas bort som helgdag eller inte.

   Det är naturligtvis inte bara vänstermänniskor som demonstrerar på 1:a maj. M har ofta egna tåg etc.

   SD har jag bara sett på egna representationer kanske beror det på att man egentligen bara har en fråga man vill dryfta ?? Kanske har man aldrig tillräckligt med människor som vill stå för de åsikterna ??

   Hur som helst är hela förslaget oerhört naivt och speglar, ett vänsterhat snarare än det visar på
   ett kunnande om arbetsmarknaden, arbetsrätten, kollektivavtalen och den svenska modellen.

   Fundera ett tag på detta och du hittar säkert en ny och bättre väg framåt än den omöjliga Erik !

   Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

   Radera
 4. Alla folkrörelser var inte socialistiska.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Magnus! Exakt. Även om 1:a maj kanske började som en "vänster" dag, så står det idag alla fritt att föra sina demokratiska tankar den här dagen.

   Då behöver man ju inte hata dagen bara för att man inte sympatiserar med det som de kallar vänstermonopol, som en del här ovanför verkar göra.

   "Hat-dagar" vadå, då har man inte förstått vad demokrati och rättvisa står för. Som sagt, det kan lika gärna vara en dag för "blått" och högersidan att tåga ut med sina förslag. Det står alla fritt.

   Radera
 5. Magnus har rätt så är det förstås !!

  Vissa kristna, andra ex. nykterhetsrörelsen etc.

  Men titta i backspegeln eller fråga en idéhistoriker så kommer
  ni att märka att väldigt mycket av det vi menar är
  Svenska folkrörelser har kristen, nykterhet eller socialism
  som en del av sina beståndsdelar.

  Och en mera rätt beskrivning är sålunda
  "De flesta" eller en "överväldigande majoritet av folkrörelserna" eller motsv.

  Allt annat är såklart historieförfalskning.

  Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

  SvaraRadera
 6. Robert, jag tror även att liberalismens inflytande är underskattat. Gräver man vidare tror jag att man hittar kristendomen bakom mycket, Något som jag är väldigt tacksam över är att vi aldrig utvecklade feodalism och där tror jag det kan bero på utspritt jordägande och samarbetande för att klara sig över vintrarna som är äldre än kristendomen.


  F.ö. skulle jag gärna se en städning av helgfloran och att säg 1:a maj och pingst ersattes med någon form av förstärkning av möjligheterna att ta ut semester de dagarna. Å andra sidan är jag även en sådan som gillar 3+3 system för 8h/hela veckan arbetsplatser och om folk kunde bo närmare jobben skulle det bli lättare att införa nio timmars arbetsdag vilket skulle ge att färre timmar tappades per arbetsår med 3+3.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Magnus, Liberalismen har haft en viktig inverkan men inte långt när lika viktig (I Sverige) som de andra.
   Annat än som exempel etc.

   S & Fp stod historiskt betydligt närmare varandra tidigare än t.ex. idag precis som C och S också gjorde.

   Den nyliberala politik som idag förs är av ex. Fp's Utbildningspolitik ett försök att göra det svårare för yrkesarbetande att byta karriär.

   Och faller väl inom det fiasko som kommit att kallas 'arbetslinjen'. I reform efter reform visar det sig att det enda som har varit motivet är att sänka skatten för de allra rikaste. En politik som visat sig sakna framtidsvisioner utan vill hellre titta bakåt.

   På valdagen kommer dessa marknadsliberala idéer (främst skapade av Svenskt Näringsliv) att äntligen falla. Då får vi se hur lång tid det faktiskt tar att städa upp i de borgerliga reformerna som på svensk arbetsmarknad skapat större orättvisor mellan könen, ökat klassklyftorna i samhället, försvagat arbetsrätten, skapat mer och fler svårlösta och inbyggda problem i vår arbetsmarknad och samhället i stort.

   Marknadsliberalismen i Sverige är verksam och för en facklig person anstötlig.

   Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

   Radera
  2. Robert, dina haranger är anstötliga för hederliga människor som arbetar istället för att som du och dina röda brigader vråla efter frukterna av andras arbete!

   Du har verkligen fattat allting fel! Hela ditt inlägg består av felaktigheter och lögner. Det framgår med all önskvärd tydlighet att du och dina likar är fullständigt omkörda i dagens samhälle. Det förvånar mig att man hittar ditt inlägg på internet, att du har tillgång till all information men ändå lyckats fatta allt helt fel. Du beskriver en värld som inte existerar min vän. Siffrorna finns där ute. Läs på.

   / Erik, Stockholm

   Radera
  3. "dina haranger är anstötliga för hederliga människor som arbetar istället för att som du och dina röda brigader vråla efter frukterna av andras arbete!"

   Vad jobbar du själv med ??

   Jag är truckförare på en Industri !!

   Frukten köper jag i grönsaksdisken för pengar jag själv arbetat ihop.

   Du däremot verkar mer än lovligt uppe i det blå, hade du jobbat ett tiotal år eller mer så skulle du varken komma med förslag som inte är genomförbara eller använda din tid med att bekämpa yrkesarbetande människor vilket får mig att tro att du antingen är mycket ung och aldrig sett yrkeslivet eller förträder en arbetsgivarorganisation.

   Vilka lögner menar du att jag far fram med ??
   En allvarlig anklagelse från en som vill attackera demokratin och yttrandefriheten.

   Jo siffrorna talar sitt tydliga språk och visar att det finns en S, V, Mp majoritet i Sverige idag och vid valet blir siffrorna ännu bättre när fler får insikt om vilka förändringar Sverige behöver för att komma på rätt köl igen. Du behöver inte alls gilla det då det är majoriteten som bestämmer (om nu inte antidemokratiska krafter får härja fritt).

   Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

   Radera
  4. Stackars Robert, du kommer aldrig kunna bli varken rik eller lycklig genom att vråla hysteriskt efter högre skatter på de som har större ambitioner än att köra truck.

   Du tycker att du har rätten att konfiskera min lön och dela ut till lata och korkade vänsterväljare. Detta gör dig till något som är otroligt svårtatt skilja från en tjuv! Rättvisa äringet annat än en platt skatt, men det räcker inte åt de röda, ni vill i ert hat och er avundsjuka suga ut de som driver samhället framåt, utbildat oss och jobbar hårt.

   Om du vill ha en läkarlön skall du inte utbilda dig till truckförare, Robert! Men det var kanske för jobbigt att utbilda sig kanske? Lättare att gapa lite om rättvisa istället och få del av andras arbete via skatten, va? Patetiskt!

   Men vill ni störta landet ner i det socialistiska helvetet så får ni väl göra det! Vi som har eftertraktad kompetens är eftertraktade i hela världen och varje försök av svennesossar att konfiskera våra löner kommer slå tillbaka och resultera i lägreskatteintäkter i det långa loppet.

   Du fattar inte ditt eget bästa, stackars dig.

   Radera
  5. Hahahahahahah, Bor i villa i Umeås finaste område.

   Vad gör du själv ??
   Inget svammel nu, vilken förmögenhet har du som jag inte har ??

   Har små lån och skulle bli miljonär om jag ville.

   Väljer att bo kvar här av två skäl:
   1. Mina barn skall få en bra uppväxt i ett bra område.
   2. Att arbeta är inte en brist på ambitioner utan ett medel för att ge till någon annan, nämligen mina barn !

   Alla lever inte efter egoism som ledstjärna här i livet.

   Har inte någon berättat det för dig, så är dina tankar lika liten som du är. Hatet det bär du med dig och ser på dig i din spegel.

   Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

   Radera
  6. Jag skiter fullständigt i var du bor Robert. Varför börjar du yra om pengar? Man kan självklart inte vänta sig så mycket av en avundsjuk truckförarsosse, men du skriver osammanhängande och konstigt.

   "Alla lever inte efter egoism som ledstjärna här i livet"

   Haha, det kom från rätt käft! Är det du eller jag som bölar som en liten unge efter andras pengar som din pappa staten skall stjäla från dom som lille Robert är avundjuk på. Avundsjuka och egoism är fundamenten i din identitet som sosse.   Radera
  7. Att Robert är norrlandskommunist har vi redan räknat ut:)

   Radera
  8. "Stackars Robert, du kommer aldrig kunna bli varken rik eller lycklig genom att vråla hysteriskt efter högre skatter på de som har större ambitioner än att köra truck. "

   Jadu, Vem vrålar om pengar ??
   Det var du som tog upp det först om du bemödar dig med att läsa vad du skrivit.

   Du tror nämligen i din enfald att man är kommunist om man vill ha en dag för demokrati och ser nyttan med att Arbetsrelaterade frågor på dagordningen.

   Hade du haft lite mer på fötterna i Svenskhistoria hade du begripit det också. Men nu är det tyvärr inte så, och jag kan bara beklaga din brist.

   Jag är verkligen inte kommunist, men jag vet nu att du är antidemokrat. Av vilket följer att det inte är mödan värt att ta dig på allvar, eller bemöda sig mera.

   *Drypande Ironi*
   Lycka till med att få igenom ert förslag !!!

   Hela förslaget visar nämligen vilken oerhört naiv och verklighetsfrånvänd nidbild du har av vårt lands demokrati, arbetsrätt, vikten av att säkerställa goda villkor för de som yrkesarbetar. Av vilket följer, ni är ett pack antidemokrater som vill rasera den 'svenska modellen' något som de flesta partier ställer sig bakom, blåa som röda.

   Kalla mig inte för Norrlandskommunist, då jag inte är det.

   Visa istället vart jag har fel om du kan ??

   För att underlätta ska du få ett batteri av frågor nedan:

   -På vilket sätt skulle förslaget underlätta eller befrämja arbetsrätt eller arbetslivsrelaterade demokratifrågor ??
   - På vilket sätt bedömer du det som genomförbart ??

   -Varför ser du det som ett vänsterjippo då det även finns blåa tåg, M tåg ??

   -När 'bölade' jag om mer pengar från de rika ??

   Avslutningsvis så vill jag lära dig att vara mer försiktig i vilka åsikter din opponent har eftersom DU inte vet det innan han/hon yttrat dem. Detta eftersom du inte bara drar korkade slutsatser utan även föregriper debatten och sänker dig själv i andras ögon.
   Det är inte så man vinner en argumentation.

   Robert Öhman, förtroendevald If Metall.

   Radera
 7. Kom gärna med siffror eller något konkret när ni diskuterar istället för att bara säga "du har fel" :) ...


  Det blir en mer konstruktiv debatt då!

  SvaraRadera
 8. Jag kan bidra med en länk, alla socialistiska lögnmegafoners mardröm:

  http://www.jobbskatteavdrag.se/

  Här framgår det tydligt att det förvirrade vänstersvamlet om skatterna är just svammel. Vi har ett ultraextremt skattesystem som straffar utbildning, arbete och ambitioner hårt med en starkt progressiv skatteskala som syftar till att förhindra att medborgare tar sig upp ur sossemisären av egen kraft, samt att tillfredsställa alla misslyckade vänsterväljares hat mot folk som har högre lön. Den late belönas med lägre skatt, den flitige straffas med ekonomisk våldtäkt genom att tvingas att betala mycket mer både i kronor och i procent. Vidrigt och djupt omoraliskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det läggs otroligt mycket pengar på den här propagandan som Svenskt Näringsliv står för.

   Redan på 1980-talet var organisationen, i förhållande till landets storlek, världens rikaste i sin sort - och förmögenheten har vuxit sedan dess. Senaste årsredovisningen visar att Svenskt Näringsliv har ofattbara 12 miljarder kronor att "påverka opinionen" med. Det är alltså ett urstarkt Svenskt Näringsliv som nu går till förnyad strid för marknadsfundamentalismen.

   Detta gör att de utövar mycket påtryckningar för att de skall tjäna ännu mer pengar än de redan gör.

   Man satsar otroligt mycket på propaganda ord, tex. SAF under 1970- och 1980-talen definiera om själva språket. En demokrati med stark välfärd blev "förmyndarsamhälle". Skatterna som finansierade välfärden döptes om till "skattetryck". Hög levnadsstandard också för låginkomsttagare kallades "sammanpressad lönestruktur". Otrygga jobb blev "flexibel arbetsmarknad", privatiseringar "ökad valfrihet". Det faktum att socialdemokraterna nästan alltid vann valet gjorde Sverige till "enpartistat". Och så vidare.

   Bland annat var det SAF som pumpade in någonstans mellan 200 och 400 miljoner kronor i kampanjen för att det var "roligare att säga ja" till EU-medlemskap i folkomröstningen 1994.

   Det ligger otroligt mycket pengar i politiken. Fundera över vilka som tjänar på reformerna. Jag tvivlar på att du är en av dem som gör det.

   De lägsta lönerna ska sänkas och fackets rätt att ta till konfliktåtgärder ska beskäras. Arbetsmarknaden ska avregleras så att det blir fritt fram att sparka folk. Det ska bli "normalt att byta jobb och sikta mot nästa utmaning, istället för att räkna dagarna fram till pensionen". Det handlar om en amerikanisering av den svenska arbetsmarknaden, med jättelika ekonomiska klyftor som önskat resultat.

   Man kan säga att en liten minoritet mycket förmögna svenskar ska ta tillbaka makten från den stora majoritet av befolkningen som saknar förmögenhet men som tack vare demokratin ändå får sista ordet när lagar ska stiftas. Denna kamp har Sveriges rika fört sedan rösträtt för män infördes 1909.

   Förra gången den nyliberala högern var på marsch lyckades SAF lura oss att tappa tron på det rättvisa samhället. Man lyckades också försvaga välfärdssamhället, men inte avskaffa det.
   Nu mobiliserar Svenskt Näringsliv för att slutföra jobbet. Man har 12 miljarder i kampanjkassan och sitt eget folk i regeringen.

   99% av de i samhället tjänar inte på alltför marknadsliberala reformer (se USA) då får vi ett 1% samhälle för de rikaste. Är det, det som du vill ha?

   Radera
  2. Socialister skall inte snacka om propaganda! Er egen propaganda står oss ärliga medborgare upp i halsen. Det är ett rent orwellskt nyspråk ni använder. "Rättvisa" för er är att konfiskera, dvs stjäla, ärligt förtjänade pengar från riktiga, ärliga människor och köpa röster från lata, korkade och sinnesslöa individer. De ord som du menar är propaganda är i själva verket väl etablerade begrepp som väl beskriver de sinnessjuka perversioner som förekommer i det socialistiska helvetessamhället.

   Radera
 9. "Det ska bli "normalt att byta jobb och sikta mot nästa utmaning, istället för att räkna dagarna fram till pensionen". Det handlar om en amerikanisering av den svenska arbetsmarknaden, med jättelika ekonomiska klyftor som önskat resultat. "

  Exakt, och hur har det gått för USA's "välfärd"?

  Världen är dock på väg i en återvändsgränd. Tar man t ex USA som en stor ekonomisk apparatur som i sin tur påverkar det ekonomiska läget stort i övriga världen, så har dom en ekonomi som inte går att rädda. Pengar skapas ur intet för att belåna pengar som inte finns, Monetary Economy.

  Finns hur mycket exempel som helst att spinna vidare på. Ta Grekland, Italien, Spanien m fl som är på väg i gapet också. Alla dessa länder har haft ett extremt uttag av olja kontra landets tillgångar räknat med stat och inkomsttagare.

  Tror istället vi får börja "spara" in på löner, gå ner i tid mm. Det kommer inte alls bli ovanligt inom närmsta åren. Se bara på SAS. Vi kommer att behöva tänka i nya tankesätt för att "rädda världen och oss själva". Hur många är beredda på det? Hur många blundar för att vi faktiskt är i randen av en ekonomisk global katastrof, i kombination av naturens rubbningar med extremväder till följd.

  Man kan nog säga att hela väldfärden kommer att behöva omprövas, och det är där vi kommer att få kämpa med in i det sista. ^_^

  /CN

  SvaraRadera