En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 15 maj 2013

Projekt UTAN - Unga Till Arbete i Norr...

Luleå Kommun, Arbetsmarknadsavdelningen, arbetar med projektdeltagare i UTAN (Unga Till Arbete i Norr).

Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att, direkt underställd kommunstyrelsen, ansvara för arbetsmarknadspolitik, integrationsfrågor och vuxenutbildning.Verksamheten i förvaltningen hanterar över 4000 personer/år i olika anställningsformer, praktik, utbildning, sommarjobb och integrationsåtgärder.

Syftet med projektet är:

- Att underlätta för unga i åldern 16-24 att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden
- Att stötta unga till att avsluta sin gymnasieutbildning, att få gymnasiekompetens
- Att stötta ungdomar som har ett slutbetyg från gymnasiet med så dåliga resultat att de inte tagit sig vidare till fortsatta studier eller till arbete

http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Ovre-Norrland/Unga-Till-Arbete-i-Norr-UTAN/Idag hade vi en planeringsdag i Piteå om framgångsfaktorer i projektet som jag är delaktig i. UTAN eller Unga Till Arbete i Norr är ett projekt som riktar sig till ungdomar som behöver komma närmare arbete och studier. Vi är ett projekt som finns både i Piteå och Luleå.

Som siffrorna visar så har vi haft väldigt goda resultat så långt, men då projektet fortsätter till årsskiftet så hoppas vi naturligtvis på att kunna fortsätta ha dessa goda resultat. SROI är en metod för att räkna återbäring på den satsade finansieringen in i projektet. Vi har ett av de bästa resultaten som skådats. 1kr -> 3.84kr i vårt projekt i räknad samhällsvinst.

För individen innebär det att många kommer till arbete, eller studier, att de hittar sina mål som de vill sträva till. De får en större självkännedom och kunskap om arbetsmarknad och jobbsökande. Hittils har 37% av ungdomar som deltagit i projektet gått vidare till studier, och 17% har fått ett arbete.

Bemötande, Tid och Individfokus är en del av våra framgångsfaktorer! 

Man kan bli anvisad till oss i Luleå ifrån Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten i Luleå Kommun. Med samma möjligheter för Piteå kommun och Arbetsförmedlingen i Piteå, att anvisa till UTAN-projektet i Piteå. Ungdomar mellan 16-24 kan alltså komma till oss. 

Välkomna! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar