En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 11 februari 2013

Larmkedjan informerar...

Måndagen den 11/2 är 112-dagen då olika aktörer inom larmkedjan informerar om hur nödnumret 112 fungerar. Ring 112 i en nödsituation när liv, egendom eller miljö är i fara.
http://www.krisinformation.se/web/Pages/NewsPage____74675.aspx

112 är inte bara ett nödnummer i Sverige, utan det gemensamma nödnumret för hela EU. Du kan själv kontrollera att dina adressuppgifter och att din bostads koordinater stämmer. Det kan vara till stor hjälp vid ett larm. http://www.sosalarm.se/sv/112/Att-larma-112/


Är du i en nödsituation – behöver du omedelbar hjälp?

Att ringa 112:

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare osv.
112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av våra SOS-centraler som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.
När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:
Vad har hänt?
Var har det hänt?
Förbli så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför? Brinner det, är någon i fara, eller är någon i behov av polisskydd? I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, hur många skadade personer finns det och på vilket sätt är de skadade?
Beskriv tydligt platsen dit hjälpen skall sändas och ge SOS-operatören dittnamn, adress och telefonnummer.
SOS-operatören behöver den här informationen för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs för att kunna sända rätt hjälpresurser och för att ge nödvändig hjälp. SOS-operatören kan också behöva mer information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden.
112 är det offentliga nödnumret i Sverige för att få hjälp från alla hjälpresurser samt polisen. SOS-centralerna är öppna dygnet runt alla dagar och samordnar hjälpresurserna. Men du ska endast ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till människor inblandade i olyckor eller andra nödsituationer.
Om ditt samtal inte är brådskande, ska du istället ringa de servicenummer som du finner på insidan av pärmen till din lokala telefonkatalog.
På SOS-centralerna arbetar både manliga och kvinnliga SOS-operatörer på nödsamtalen. Vanligtvis förs konversationen på svenska eller engelska för att SOS-operatören skall förstå och snabbt kunna sända hjälpstyrkor. Om tiden så medger kan SOS-operatören ta hjälp av en tolk, men det kan försena samtalet.

112-dagen uppmärksammas i hela Europa den 11 februari

Måndagen den 11 februari (11/2) firas den europeiska 112-dagen. Nödnumret 112 är gemensamt för hela Europa och dagen uppmärksammas över hela Europa. Det är i år fjärde året som SOS Alarm tar intitiativ till 112-dagen. http://www.sosalarm.se/sv/Nyheter-och-Media/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden/112-dagen-uppmarksammas-i-hela-Europa-den-11-februari/

Under 2012 minskade medelsvarstiden på 112 från 8,4 sekunder till 7,7 sekunder över hela landet. Det är en minskning med 8,3 procent jämfört med 2011.

På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Förutom ambulans, polis och räddningstjänst kan medborgarna även bland andra nå fjällräddning, sjöräddning, giftcentralen, jourhavande präst och socialjour.

Bifogad pdf visar en sammanställning av 2012 års svarsstatistik länsvis. (se länk)
http://www.sosalarm.se/PageFiles/12900/112-statistik2.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar