En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 21 februari 2013

Hotade fiskarter till middag?

Fisket i våra hav är hotat genom överfiske, bifångster som inte används, bottentrålning som förstör livsformerna på havbottnen, svartfiske och ohälsosam eller olämplig fiskodling. Andra påverkande faktorer kan vara klimatförändringar, temperatur­höjningar, låga vattennivåer och liknande. Generellt råder kunskapsbrist, i synnerhet internationellt. Under länken ovan finns även 26 recept på hotade fiskarter. Bland annat denna, som ser väldigt 
god ut:


På bilden: Röding med romsås. En av de hotade fiskarterna.
http://www.spisa.nu/3.833/recept/roding-med-romsas

Det intensiva fisket leder till bifångster av andra arter, framförallt allt arter med lång livslängd och låg reproduktionstakt och särskilt utsatta är broskfiskarna haj och rockor där 12 av 15 arter är rödlistade. Av 136 undersökta svenska arter anses 34 vara utrotningshotade. Andra ligger i riskzonen.

Utvecklingen i marin miljö är fortfarande negativ. Slätrocka reproducerar sig inte längre i svenska vatten och utvecklingen är nästan lika dyster för pigghaj och lyrtorsk som är akut hotade, samt för havskatt, kolja, långa och hälleflundra som är starkt hotade. Vitling bedöms vara "sårbar" och sjurygg (stenbit) nära hotad.

Samtliga kommersiella arter är kraftigt påverkade av fisket. Om bestånden inte är nedfiskade så har fiskstorleken minskat och den geografiska spridningen begränsats. Till exempel har bestånden av sill och makrill i svenskt närområde minskat väsentligt. Bland matfiskar är det endast gråsej som uppvisar en positiv utveckling.

Jag har tidigare skrivit om fisken här, med 2800% överfiske i europeiska vatten, visar en ny studie (från okt. 2012): http://rymdiz.blogspot.se/2012/10/2800-overfiske-av-europeiska.html

Läs gärna på om våra hotade fiskarter, så riskerar de inte att hamna på din tallrik på grund av okunskap! Undvik gärna klassiker som Röding, Torsk, Tonfisk, Tigerräkor, Flodkräfta, Blåmussla, Ål, Lax från Atlanten, Sik från Östersjön, Hälleflundra, Havskatt och Sjötunga. 

Total lista finns här:

4 kommentarer:

 1. Vad skall man äta för fisk då?

  Fiskpinnar? Dom verkar det finnas gott av.
  Den där listan känns väldigt generaliserad, det är ju skillnad på vilka vatten fisken är fångad i om vi avser insjöar.

  Tänker fortsätta att äta fjällfisk med gott samvete. ///RH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Odlade fiskar är väl generellt ok för de ersätts ju hela tiden. Fisk från insjöar är nog också mer "skyddade", det är i allmänna vatten som i Atlanten, Östersjön m.fl ställen där överfisket är som värst. Aka. "tragedy of the commons". Jag tror nog du lugnt kan äta din fjällfisk. :)

   Radera
  2. Tänkt om det vore så enkelt. Men det finns även stora miljöpåverkansskillnader mellan olika kategorier av "odlad fisk" dessvärre. Vad de ätit för foder, ev. medicinering, risk för rymningar är bara några av de aspekter som skiljer sig mycket åt mellan olika arter och odlingssystem. Vi lever i en komplex värld...

   Radera
 2. Torsk från Atlanten?

  Fast det här med att kasta i bifångster är ju en skam för svenska politiker.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera