En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 5 mars 2013

Radiotjänst följer inte lagen...

Återger här en viktig inlaga i debatten, ursprungligen från: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjanst-foljer-inte-lagen-i-synen-pa-dator_7968578.svd

Radiotjänst AB hävdar att personer som inte betalar radio- och tv-avgift ska omfattas av denna om de har dator, datorplatta eller mobiltelefon som kan ta emot tv-program via internet. Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson uppskattar att de följaktligen har fått en ökning med cirka 6000 personer som betalat avgiften (enligt TT 4/3). 


Lagen definierar tydligt vad som är en avgiftsbelagd mottagare: 2 § En tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

Nyckelordet är utsändning. Det är ett tekniskt begrepp som innebär att en och samma signal når alla mottagare inom räckhåll, oavsett om de tar emot signalen eller inte. På engelska kallas det broadcasting, ett mer beskrivande ord. Utsändning sker via markbundet radionät (drivs av Teracom i Sverige) eller satellit. Vidaresändning som tekniskt begrepp är samtidig och oförändrad återutsändning i kabelnät.

Internet stöder inte utsändning: Data sänds enbart på begäran och når endast den mottagare som begärt det, ingen annan. På engelska benämns detta unicast. Så en internetansluten dator, datorplatta eller mobiltelefon är inte en tv-mottagare enligt definitionen ovan därför att strömning av video över internet inte är utsändning eller vidaresändning av tv-program i teknisk mening.


Ursprunglig inlaga återgiven ordagrant ifrån: GUNNAR KARLSSON, professor KTH (se nyhet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjanst-foljer-inte-lagen-i-synen-pa-dator_7968578.svd)

När jag läser hans tolkning av lagstiftningen tycker jag den låter som en klockren tolkning och skulle gärna se denna testad i en domstol. Är detta det som står i lagboken (Sveriges Rikes Lag) så är det enligt mitt tycke inte möjligt för Radiotjänst i Kiruna AB att kräva licensavgifter för de som även fortsättningsvis saknar tv-mottagare.

Vad tror ni? Kommer vi få se några domar på det här området?

2 kommentarer:

  1. Nä, jag tror inte det. Man betalar inte avgift för att man ser på TV. Avgiften erläggs för att man har möjlighet se på TV, vilket man har om man innehar en TV. Numera kan man se på TV om man innehar en internetuppkopplad dator. Om du använder möjligheten är en annan sak. Det är möjligheten som är avgiftsbelagd.

    Därför är hela resonemanget galet och onödigt. Tag bort TV-avgiften helt. Avskaffa Radiotjänst och finansiera public service via skatten i stället. Då slippper vi smitande och onödigt jagande.

    SvaraRadera
  2. Med tanke på att tv-mottagare som inte fungerar som sådana (ex genom plombering eller för den delen trasiga komponenter) fortfarande är avgiftspliktiga eftersom de "utan större svårighet" kan återställas till fullt fungerande mottagare (japp, det finns en sådan dom från förvaltnings- och kammarrätt), så har jag svårt att se att de inte kan dansa runt det där med "särskild begäran" också, sålänge det inte står i klarskrift vad en särskild begäran är, och något sådant har jag då inte sett..

    SvaraRadera