En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

torsdag 14 mars 2013

Krigets lagar...

...reglerna i krig är till för att skydda soldaten, inte fienden. Redan de gamla romarna hade lagar för krigsföring. Om krigsfångar och hur man behandlade civilbefolkningen i landet man krigade emot. Orsaken är att redan då insåg man att det finns något som är värre än döden för en soldat. Nämligen att tappa sin humanitet. Att soldater som tillåts begå grymma handlingar gentemot andra människor, förlorar något oersättligt.

Man kan kalla det en "krigar kodex" eller "krigsheder". Denna existerade i olika former i olika kulturer såsom vikingar, samurajer, romare och indianer. Koden är till för att skydda både segrare och den besegrade i ett krig.

Krigets lagar är internationell lagstiftning idag, det är ett folkrättsligt uttryck,och utgörs av en samling internationella konventioner tillkomna för att reglera krig och andra väpnade konflikter. De regler inom den humanitära rätten som är relevanta just för väpnade konflikter syftar till att skydda personer som inte deltar i striderna. Soldater som deltar i strid får dödas om godkända vapen används. Reglerna återfinns i de fyra Genévekonventionerna från 1949, där den första Genèvekonventionen ska skydda sårade och sjuka vid stridskrafterna i fält, andra Genèvekonventionen ska skydda sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, tredje Genèvekonventionen ska skydda krigsfångar samt den fjärde Genèvekonventionen ska skydda civilbefolkningen (icke-kombattanter) under krigstid. Det finns också ett par sentida tilläggsprotokoll. De äldre delarna av krigets lagar består av regler som syftar till att förbjuda eller reglera användandet av vissa vapen i väpnade konflikter, och i vissa fall bestämma hur soldater får föra strid. http://sv.wikipedia.org/wiki/Krigets_lagar


Krigets lagar kanske i första hand ses som ett sätt att skydda oskyldiga civila från att drabbas av grymheter. Men på ett djupare plan så skyddar det alltså även människorna som utför själva striderna.

Att tortera fångar, vanhelga fiendens kroppar efter de dött, eller stycka kropparna är alla beteenden som urholkar en soldats mänsklighet och medmänsklighet. Dessa regler är gamla som civilisationen självt. Redan i Homeros episka dikt "Iliaden", så är det den grekiska hjälten Akilles som bryter koden när hans törst efter hämnd leder honom att vanhelga kroppen av hans dräpt fiende, den trojanska hjälten Hector.

De flesta krigarkulturer delar denna tro att "det finns något värre än döden, och en av dessa saker är att helt förlora din mänsklighet." Därför behövs de här lagarna i kriget även idag.


Man har sett ifrån bland annat tusentals amerikanska soldater som återvänder ifrån krigen i Irak och Afghanistan som kämpar med posttraumatiskt stressyndrom. Några har sett, och har gjort, saker som är oförståeliga. Man har studerat orsakerna till detta posttraumatiska stressyndrom och sett ett samband mellan soldaternas psykiska hälsa även efter att kriget upphört, och de upplevelser de haft under kriget. Den psykiska ohälsan förstärktes om de under kriget utfört handlingar som de senare ångrade.

En studie av veteraner ifrån Vietnamkriget visade även att de som kändes som om de hade deltagit i s.k. vanhedrande beteende under kriget eller såg vietnamesiska människor som mindre värda, hade ett starkare posttraumatiskt stressyndrom.

Den nya krigsföringen med "Drone's" eller fjärrstyrda 'drönare' innebär ett nytt hot mot soldaternas mänsklighet. Genom att de sitter bakom en dataskärm kan de utföra mer grymheter än de kanske skulle göra om de var ute själv i kriget?

Pentagon meddelade nyligen för övrigt att de ska utfärda en ny krigsmedalj till just de soldater som styr drönare och cyberattacker. Medaljens värdering, skulle rankas högre än den så kallade Brons-stjärnan och Purple Heart, dessa två medaljer ges till dem som verkligen själv deltagit i kriget. Att en medalj för de som själva suttit i trygghet på avstånd och som inte själva riskerat sig själva och sina liv i kriget, skulle värderas högre är även det märkligt. Någonstans är det väl den personliga uppoffringen man skall premiera och det egna personliga modet?


Här är för övrigt två rörande berättelser, en om två fiender som möttes under brinnande krig och som efter kriget blev djupa vänner, som bröder. 


...och den här historien, om den enda hunden som fått ett "Purple heart". http://news.yahoo.com/honoring-only-dog-awarded-purple-heart-095606961.html

Må vi få uppleva minst 200 år ytterligare av fred och välstånd här i Svedala. Förhoppningsvis skall vi även få minska på de väpnade insatserna i andra länder. Önska går ju...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar