En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 18 juni 2014

Stöd till utsatta EU-medborgare...

SKL:s medlemmar kan inte ensidigt lösa en komplex fråga vars yttersta konsekvens är den fattigdom och utsatthet som gör att man söker sig från ett EU-land till ett annat. Det krävs en samverkan mellan regeringen, myndigheter och frivilligorganisationer, en handlingsplan som även omfattar vad EU kan bidra med för att förbättra livsvillkoren i respektive hemland, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.


En enkät har skickats ut till SKL:s medlemmar och idag har en av tre kommuner kontakt med gruppen.

SKL:s medlemmar har framfört önskemål om vägledning vad gäller både de sociala och juridiska aspekterna kring EU-medborgare utan arbete eller bostad i Sverige. Det finns även en stark förhoppning om att EU kan använda socialfonden och skärpa regelverket för hur fondmedlen de facto används i berörda länder för att inkludera romerna och minska fattigdomen.

Enkätsvar

En förfrågan till kommunerna visar att behovet av stöd till berörd grupp av EU-medborgare har ökat, exempelvis:

- Omkring 100 kommuner har kontakt med eller uppger att målgruppen finns i kommunen.
- Hälften av dessa kommuner bedömer att tiggeri är den främsta inkomsten för en stor del av gruppen.
- 17 kommuner anser att det finns barn under 18 år i akut hemlöshet i Sverige.
- Den vanligaste formen av stöd är hjälp till en hemresa följt av akut logi, rådgivning och ekonomiskt bistånd.

SKL kommer nu att initiera en dialog med regering, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Läs mer:


Jag hör många synpunkter kring den här målgruppen och många av dem inte särskilt positiva vad gäller vilka lösningar en del tycker att man ska ta till för att få "bukt" med problemet. Istället för en utgångspunkt i medmänsklighet och mänskliga rättigheter lyfts många röster som avser att "stänga gränserna", "gå ut ur EU-samarbete" och andra drastiska åtgärder. Istället för att titta på vad som kan göras för en mycket utsatt grupp. 

Därför är jag mycket glad att SKL har börjat ta i den här frågan så att kommunerna kan samarbeta även på en nationell nivå vad gäller att finna andra lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar