En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 17 januari 2014

Stoppa adresserad reklam...


Spärregistret för adresserad direktreklam NIX adresserat är till för de konsumenter som vill tacka nej till direktreklam som sänds med vanlig post (personadresserad direktreklam). Så är du intresserad av detta kan du läsa vidare:
 
Anmälan
Konsumenter som är intresserade av NIX adresserat kan beställa informationsblad och anmälningsblankett genom att ringa 020 55 70 00 och knappa in sitt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX). Därefter får konsumenten en anmälningsblankett sänd hem till sig med posten. Efter att ha fyllt i alla uppgifter, skrivit under och sänt in blanketten är anmälan klar. På blanketten finns utrymme för flera personer. Varje person skall skriva under sin egen anmälan. Den enda kostnaden för konsumenten är portot för att skicka tillbaka anmälningsblanketten.
Vad kostar det?

Anmälan till NIX adresserat kostar bara portot för ett svarskort.

När får anmälan effekt?

En spärr i NIX adresserat får inte effekt omedelbart. Detta beror på att en kampanj som genomförs av en marknadsförare tar ca tre månader från det att de gör sitt urval tills att den når konsumenten, vilket medför att marknadsföraren som kontrollerat om vissa konsumenter finns i NIX adresserat inte fanns före tryckning. Detta medför att det kan ta upp till tre månader innan spärren får full effekt.

Stoppas all reklam?

NIX adresserat gäller för marknadsföring och reklam som sänds med adresserad post till dig som konsument. Men även om du anmält dig till NIX adresserat får företag som du är eller nyligen har varit kund hos sända adresserad reklam till dig. Om du inte vill få reklam från företag där du är eller nyligen har varit kund hos, kan du göra en anmälan direkt till företaget.

Kom ihåg att NIX adresserat inte gäller för oadresserad reklam. Du kan tacka nej till sådan reklam genom att sätta upp en stoppdekal vid din brevlåda (här finns mer information om så kallad Nej tack till reklam).

NIX adresserat hindrar inte samhällsinformation

En spärr i NIX adresserat hindrar inte att du via adresserad post kan få enkäter, marknadsundersökningar, samhällsinformation, politisk information eller liknande.

Hur länge gäller anmälan?

En spärr i NIX adresserat gäller till dess du begär att den ska tas bort. Uppgifter om person under 18 år tas däremot bort när personen fyllt 18 år. Sådana personer kan sedan återanmäla sig. NIX adresserat uppdateras löpande mot det statliga personadressregistret SPAR. Därför behöver du inte anmäla om du flyttar eller byter namn. Dina nya uppgifter kommer ändå in i NIX adresserat.

Information enligt personuppgiftslagen

NIX adresserat registrerar dina personuppgifter. SWEDMA är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna används endast för att motverka att adresserad direktreklam sänds till dig. På begäran lämnas uppgifterna ut till marknadsförare som behöver få veta att du inte vill ha adresserad reklam och marknadsföring sänt till dig. Du har rätt att utan kostnad en gång per år få ut information ur registret, till exempel vilka uppgifter om dig som används, och att få rättelse om en uppgift är fel.

2 kommentarer: