En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 14 januari 2014

Medborgarna nöjda med Luleå...

De kommunala verksamheterna får bra betyg i SCB:s medborgarundersökning. Helhetsbetyget är faktiskt det näst högsta i landet.

Luleå kommun har sedan 2006 årligen deltagit i SCB:s medborgarundersökningar. Mönstret är tydligt: medborgarna i Luleå är mer nöjda än genomsnittet i landet. Det gäller både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass.

 
Medborgarundersökningen omfattar tre olika delar:

- Nöjd-Region-Index (NRI) om kommunen som en plats att bo och leva på.
- Nöjd-Medborgar-Index (NMI) om kommunens egna verksamheter.
- Nöjd-Inflytande-Index om inflytande och förtroende.

2013 års undersökning gav ett NRI på 67 vilket placerar Luleå på delad elfte plats (tillsammans med Piteå) bland de 132 deltagande kommunerna. Särskilt goda betyg får utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter. Det stora undantaget är bostäder.

NMI är 64 för Luleå jämfört med 53 för samtliga kommuner. Luleås NMI är efter Danderyd högst i landet. De högsta betygen ges till vatten och avlopp, räddningstjänsten, kultur och idrotts- och motionsanläggningar.

När det gäller inflytande är betygen lägre. Helhetsbetyget NII är för Luleå 47, vilket ändå ger en tiondeplats i riket.

Det går att utläsa vissa tendenser bland olika grupper:

- Kvinnor ger överlag lite högre betyg än män. Kanske för att de dels arbetar i högre utsträckning inom offentliga verksamheter samt är de som kanske oftare hämtar och lämnar till barnomsorg och skola?
- De över 75 år samt gruppen 45-54 år är oftast mest nöjda. Pensionärerna är nöjda med äldrevården i Luleå kan man alltså gissa sig till.
- De yngsta (18-34 år) är i regel minst nöjda, men skillnaderna mot de äldre är rätt små. Anser man att man har för lite del inflytande och nytta över kommunens politik?
- Anställda av kommunen ger något högre betyg till kommunens verksamheter än övriga.
- Det finns nästan inga skillnader i svaren beroende på om man bor i staden eller på landsbygden. Luleå består även av flertalet småbyar utanför tätorten men även här lyckas kommunen alltså erbjuda en god servicenivå.

Spelar det någon roll att Luleå är väldigt socialdemokratiskt styrt, kanske den mest "röda" kommunen i landet och som faktiskt erbjuder minst andel privata alternativ? Kan man även det fråga sig hur det inverkar på hur allmänheten uppfattar samhällsservicen från kommunen.

Hur nöjd är du med din kommun?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar