En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 30 januari 2013

Strategi eller lagt kort ligger...

Idag funderar jag lite kring strategier. Människor har sina egna strategier för överlevnad, livsstrategier, strategier för att nå framgång i arbetslivet eller för att finna sig en väg. En del strategier är mer framgångsrika än andra. En bra strategi är mål som främjar framgång både på kort och lång sikt, även om man ibland måste välja, och ha flera parallella mål för att nå det slutgiltiga målet.

Ibland måste man ta ett arbete, som man egentligen inte trivs med, för att få pengar och ekonomi att kunna välja och göra andra val i framtiden.

En god strategi maximerar ens möjligheter och minimerar ens risker för förlust. Ibland är det även effektivare att göra dragen i en omvänd ordning. Att en process går snabbare om man påbörjar en sak, och medan denna håller på kan man göra något annat och sedan återvända till den första processen. Men alla har inte förmåga att göra flera saker samtidigt utan att det resulterar i vidbrända frukostbröd eller översvämmad kastrull på spisen.


Sun Tzu skrev en känd bok, som egentligen handlade om militärstrategi. Men den hade även en långt gående effekt att det han skrev, och filosoferade kring även i vår tid går att applicera på organisationer och företags framgångar, men som då inte nödvändigtvis befinner sig i krigssituationer om man inte menar att de krigar mot sina konkurrenter.

Det äldsta exemplaret av "Krigskonsten" eller "Art of War" är skrivet på bamburullar runt år 380 f.Kr. Boken antas vara skriven av den kinesiske generalen Sun Tzu som alltså levde för cirka 2 500 år sedan.

Boken beskriver och analyserar krigets väsen på ett rationellt sätt och trots åldern på verket har den visat sig användbar i både militära och civila situationer än i dag. Grundtanken i skriften var att kriget vinns långt innan kriget börjar och framhåller vikten av förberedelse i form av att lära känna sina egna och fiendens svagheter.

” All Krigföring bygger på bedrägeri. När vi kan anfalla måste vi verka oförmögna och passiva. När vi är nära måste vi få fienden att tro att vi är långt borta. När vi är långt ifrån måste han tro att vi är nära. Vi måste locka fienden, simulera förvirra och krossa honom. „ — Krigskonsten, ca 380 f.kr.

Begreppet strategi används i överförd bemärkelse också i andra sammanhang. Man talar då om till exempel förhandlingsstrategi eller strategi för att utveckla företaget, organisationen etc. Strategi används också som beteckning inom ekologin på olika arters metoder för att klara sin överlevnad.


Det Klassiska perspektivet på strategi menar att "strategi uppfattas som en rationell process som rymmer överlagd beräkning och analys som i sin tur syftar till att maximera fördelar på lång sikt. Om man lägger sig vinn om att samla in tillräckligt med information och använder passande tekniker kan man se till att både omvärlden och organisationen blir flexibla och förutsägbara." Utifrån det klassiska perspektivet är en god planering det som krävs för att kunna styra inre och yttre miljö.

Strategin är viktig genom att rationell analys och objektiva beslut är det som på lång sikt utgör skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Kan man då lära sig strategier? Jag vill mena på att det gör vi hela tiden, men det bygger på ett logiskt och förnuftigt förhållningssätt. En god strategi bygger på att man inte fattar beslut styrda av känslan i nuet men på vad man logiskt också kan avgöra är en god strategi även på lång sikt.

För att lyckas i livet är en av de viktigaste egenskaper vi måste lära oss är tålamod. Att metodiskt sträva emot ett mål som kanske även det rör på sig. Målmedvetet måste vi anpassa oss för nya förutsättningar som uppkommer. Många är det som inte ställer upp realistiska mål, eller inte har en strategi för hur de skall nå sitt mål ett steg i taget. De som har svårt att skjuta upp belöning, har svårt att klara högre studier eller andra liknande situationer där man måste lägga in ett stort arbete idag som man skördar frukterna av en annan dag.

Många har också svårt att se kopplingen av valen de gör idag, mot konsekvenserna det får imorgon. På det sättet är det lätt att prata om vad man egentligen vill, vad ens högsta önskan är och hur man skulle vilja leva, medan man samtidigt gör kortsiktiga val som går i en helt annan riktning än det som man just sade sig vilja.

Ett enkelt exempel är kanske tjejen som säger att hon vill ha en familj, trygghet, en bra kille. Men senare bara dejtar killar som festar, och har helt andra värderingar än de som hon just sa att hon letade efter.

Men också strategi som att behålla initiativet, att inte enbart följa andra. Att göra val som spelar roll globalt och lokalt. Att försöka få och skapa situationer som man får en liten fördel ifrån, kan sammanlagt göra att den stora bilden maximerar ens möjligheter. Med en sådan tanke, kan man förstå varför det är bra att vara ordförande i en förening, eller bedriva elevråd på skolan. Därför att det är en träning inför senare ansvar i livet även om man inte förstår detta just då och kanske tycker att ansvaret är "tråkigt". 

Att våga gå sin egen väg, gå en utbildning fast ingen man känner har gjort samma val. Att ge sig ut i det okända. En del är bra på detta och vågar resa eller studera utomlands, flytta, söka sig till nya bekantskapskretsar. En del vågar inte ha tilltro till sin egen förmåga och vågar inte satsa. 

Vad tror ni leder till framgång? och Är det någonsin för sent att ändra sig och välja en ny väg i livet?

3 kommentarer:

 1. Jag tror inte man kan planera för framgång. Kommer den så är det som en biprodukt av val man gjort under resans gång. Jag tror att man alltid kan välja en ny väg, men ju äldre man blir desto mer är valet beroende på tidigare val. Min uppfattning är att livet i stort beror på vilka val man gör vid olika vägkorsningar. De kan leda både framåt och bakåt i längden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett bra val i unga år öppnar upp möjligheter, men som du säger ju äldre man blir ju svårare kan det bli att göra vissa val.

   Jag tror att många som bildat familj, skaffat barn mm, tex. drar sig för att studera för att det blir ett inkomstbortfall, lite besvärligare att kombinera möjligtvis. Medan en del trots barn och familj klarar att studera utan problem. Men en del hänger såklart på ens ekonomiska situation.

   Med ett allt för stort åtagande av skulder, med köpt bostad och lån, så har man minskat sitt ekonomiska utrymme och valmöjligheter exempelvis.

   Då gäller det kanske att ha gjort sina val i rätt ordning...

   Radera
 2. Vad är framgång?
  Kanske kan man bli friare i sina vägval när man blir äldre.
  Hur många val finns mer än det enklaste, dvs att inte välja?
  Ibland kan det vara ett trevligt val att helt lämna vägarna.
  Biprodukterna, det oväntade, är ofta smakligare - värdefullare än resten.
  Tror jag ibland går i cirklar. Har ändå mål och når en del.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera