En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

fredag 4 januari 2013

Depression? Inte ensam!

Om du känner dig deprimerad är du inte ensam. Mellan 180 - 300 miljoner av världens befolkning lider av depression, som enligt WHO (Världshälsoorganisationen) borde föranleda någon form av behandling. Under de senaste 30 åren har depression gått från att vara en av de minst förstådda sjukdomarna till en av de man kartlagt mest. Idag vet vi att mer än 80 % av alla som drabbas av depression kan bli friska genom terapi, medicin eller en kombination av båda.

Omkring tio procent i befolkningen i Sverige beräknas ha haft en depression under senaste året. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män. Om man har haft en depression är risken att återinsjukna cirka 50 procent.


Att vara tillfälligt nedstämd är vanligt, det är en naturlig och oftast begriplig reaktion i olika livssituationer. Det är först när nedstämdheten blir djupare och ihållande, och förekommer dagligen under minst två veckor, som det kan röra sig om en depression.

Man har funnit att vissa typer av psykoterapi – särskilt kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT) – kan vara utmärkta hjälpmedel för att komma till rätta med depressioner. Det är dock vanligt att många som lider av depression inte förstår att de behöver hjälp. I det här testet (se länken) kan du få en indikation på om du är i farozonen. Det är inte den enda sanningen, men kan ändå kanske ge en förklaring på något du kanske länge känt.


"MADRS betyder Montgomery Åsberg Depression Rating Scale. Skalan är utvecklad ur ett annat större batteri av frågor kallat CPRS (Comprehensive psychopatological rating scale). Instrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (så teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt). Ju högre poäng desto mer deprimerad. Instrumentet är mycket väl studerat och används i många vetenskapliga utvärderingar av depression världen över. Avsikten med formuläret är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd.

Formuläret innehåller en rad påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag.

Välj det alternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Klicka endast i ett alternativ per fråga. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt."

Man kan även skriva ut testet om man hellre har det på papper: 

Jag har själv varit deprimerad, på självtestet fick jag en gång så många poäng (över 40p) att enligt testet rekommenderas  inläggning på psykiatrisk klinik. Jag var djupt deprimerad och hade det svårt. Jag valde då att ta upp detta med min chef på arbetsplatsen då en tuff arbetssituation delvis bidrog till den press jag då kände och jag visste att jag även kunde vara nära utbrändhet.

Med stöd från min chef, fick jag kontakt med Kommunhälsan och fick en del stödsamtal. Med förändrad arbetssituation fick jag en del förståelse och avlastning när jag hade det svårt. Sök hjälp, det är du värd.

Idag när jag gör det här testet får jag 10 p och är alltså utanför risken att jag skulle lida av en depression. Det tog många år och var en långsam resa, men man får kämpa för sin hälsa och att kunna må bra. Många människor kommer att drabbas eller känna någon som drabbas av en depression under sin livstid.

Varför depressioner uppkommer är inte helt klarlagt. Det finns många olika faktorer som ibland utlöser en depression, vilket kallas stress - sårbarhetsmodellen. Några av dessa kan vara stress, förlossning, pubertet, ensamhet, eller som biverkning av en sjukdom eller medicinering. Det allvarligaste kan även vara sorgsen kärlek. Sociala eller livsomständigheter som det är svårt att psykiskt hantera, brukar ofta rapporteras av patienten.

En depression kan komma utan någon tydlig orsak. Men den kan också utlösas av olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar. Både biologiska faktorer och svåra upplevelser tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och ökad risk att drabbas av depression i vuxen ålder. Ofta samverkar och bidrar flera faktorer till en depression. http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Depression/

Symtom på depression

En depression kan vara av olika svårighetsgrad och ge varierande, ibland mycket svåra, symtom. Om du har en depression är det vanligt att du:
 • känner dig nedstämd. Ingenting känns särskilt meningsfullt eller roligt längre. Ibland kan du känna hopplöshet och att du aldrig kommer att kunna bli glad igen.
 • får svårt att påbörja och ta itu med saker och ting.
 • får försämrat minne och svårt att koncentrera dig.
 • blir rastlös.
 • känner ångest och är lättirriterad.
 • känner dig värdelös och har svåra skuldkänslor.
 • får försämrad aptit och går eventuellt ner i vikt.
 • är väldigt trött, trots att du sover.
 • har sömnproblem, till exempel att du vaknar tidigt med ångest och oro.
Du kan även få kroppsliga tecken vid ångest och depressionstillstånd, till exempel:
 • andnöd
 • hjärtklappning
 • värk i till exempel muskler.
En djup depression kan leda till återkommande tankar om att man har en obotlig sjukdom eller är på väg att drabbas av en ekonomisk kris. Dessa tankar är nästan alltid överdrivna, ibland till och med helt felaktiga. Det är svårt och ibland nästan omöjligt för den deprimerade personen att förstå detta, trots att familj och vänner ofta försäkrar motsatsen.
Att ofta tänka på döden och ha självmordstankar är en del av sjukdomsbilden vid en djupare depression. I svårare fall kan tankarna leda till självmordsförsök och självmord.
Vid bipolär sjukdom förekommer depressiva perioder, varvat med perioder med förhöjt stämningsläge. Bipolär sjukdom kallas även för manodepressiv sjukdom.
Vid så kallad unipolär sjukdom har man återkommande perioder med depressiva besvär.

En akut väldigt djup depression är ett plötsligt djupdyk i ens mående. En sådan djup depression ger ökad risk för självmord, eftersom personen när allt känns väldigt nattsvart kan vara så deprimerad att man inte ser att det kommer att bli bättre.

Dock brukar en akut djup depression kunna vända uppåt ungefär lika snabbt som den uppkom för att sedan stabilisera sig på en mer "vanlig" depressionsnivå, om man kan tala om en sådan. Denna fas däremot kan vara mycket långvarig. Man behöver absolut någon form av hjälp eller stöd under den akuta fasen om man drabbas av en sådan akut djup depression. Det kan finnas en stor risk för självmord om man befinner sig i en sådan djup, akut fas. Däremot den fas där man är relativt stabil i sin depression, kanske inte är lika akut och djup, men kan också vara mycket svår att bryta på egen hand. Ibland behöver man medicinering för att bryta svåra depressiva tillstånd. Ibland Kbt eller psykoterapi eller annat samtalsstöd i kombination med medicinering.

Depression - rekommenderade läkemedel

Antidepressiva, I första hand, men det finns även andra som naturligtvis endast en läkare kan ordinera.

Citalopram CNS Pharma (Citalopram med fler)
Citalopram CNS Pharma tillhör gruppen antidepressiva läkemedel och används för att behandla depression, panikångest och tvångssyndrom samt förebygga återfall eller nya episoder av depression.

Sertralin Teva (Zoloft, Sertralin med fler)
Sertralin Teva är ett antidepressivt läkemedel som framför allt används för att behandla depression. Läkemedlet används också för att behandla vissa typer av ångest, som till exempel panikångest. Det kan även användas vid andra former av psykiska besvär som tvångstankar, tvångshandlingar, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom.


Förebygg depression

Om du har varit deprimerad kan du minska risken för återfall genom samtalsterapi eller medicinering. Kunskaper om sjukdomen ökar även din förmåga att hantera den.

Om du lär dig känna igen tidiga varningstecken kan du själv minska risken för att bli sjuk igen genom att göra sådant som får dig att må bra. Det kan till exempel vara att träffa familj och vänner eller att motionera regelbundet. Även om det tar emot så är det mycket viktigt att du inte drar dig undan och blir passiv. Det ökar risken för att drabbas av en depression igen.


Jag har även tidigare skrivit om Stress, en annan vanlig hälsofara. Inlägget om detta finns att läsa här: http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/langvarig-stress-kan-ge-dig-livslanga.html

2 kommentarer:

 1. På senare tid har man påvisat att årstidsbunden depression - vårtrötthet, vinterdepression, höstdepression - vanligtvis orsakas av D-vitamin-brist. D-vitaminbrist har också visats vara mycket vanligt i länder med litet sol under vinterhalvåret. Numera börjar man rekommendera 1000-2000 IE vit D3 generellt i norden. Jag har själv (haft) en mycket långvarig "utbrändhets"-depression som visat sig svara promt på medicinering med just D-vit, varken terapi, antidepressiv behandling eller TMS har haft någon egentlig effekt tidigare. Eftersom D-vitaminbehandling visat sig ofarlig och ca 80% av befolkningen visat sig ha brist eller svår brist, så kan det vara värt att prova för den som känner av trötthet, nedstämdhet eller initiativlöshet den här perioden på året.
  Andra mentala funktioner påverkas också. Man har t ex visat förbättring vid demens med D-vit-behandling.
  Det är en enkel och ofarlig behandling. Kapslar köps på nätet.

  SvaraRadera