En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

onsdag 1 oktober 2014

Kamedorapporter...

Jag fick slut på saker att läsa tillfälligt så i mitt sökande efter ett nytt intressant område snubblande jag över socialstyrelsens Kamedo-rapporter.

Vid allvarliga händelser kan Socialstyrelsens observatörer analysera hur hälso- och sjukvården agerar och dra slutsatser om hur krishanteringsförmågan kan förbättras.KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsen. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Krishantering är ett spännande område eftersom att kriser påverkar både individen utifrån psykologiska och sociala perspektiv och också hur hela samhällen påverkas. Det är intressant att läsa om olika kriser och se vilka lärdomar vi också kan ta till oss i Sverige om hur man hanterat kriser både inom riket och utomlands. Kamedo rapporterna täcker en mängd olika typer av kriser och därför är ingen rapport lik den andra.

Nedan finns en lista över de Kamedorapporter med lärdomar från allvarliga händelser såväl i Sverige som i andra länder som jag fann mest läsvärda. Dessa fann jag synnerligen välskrivna. Man kan också köpa rapoorterna ifrån Socialstyrelsen i tryckt format. Men dessa är också fria att ladda ned och läsa för eget bruk i .pdf format. Perfekt för läsplattan alltså.

Kamedo rapport nr 59 Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986

Kamedo rapport nr 60 - Branden på Scandinavian Star 1990

Kamedo rapport nr 68 Estoniakatastrofen 1994

Kamedo rapport nr 69. Ebola utbrottet i Zaire, 1995. 

Kamedo rapport nr 74 Isstormen i östra Kanada 1998

Kamedo rapport nr 75 Brandkatastrofen i Göteborg 1998

Kamedo rapport nr 83 EU toppmötet i Göteborg 2001

Kamedo rapport nr 90 Terrorattackerna i Madrid 2004

Kamedo rapport nr 91 Flodvågskatastrofen i Asien 2004

Kamedo rapport nr 97 Bombattentat i Oslo och skjutningarna på Utöya 2011

Mycket intressant, läsvärt och tänkvärt om hur samhället kan bli bättre på att bemöta både individer och samhällen i kris. Det finns naturligtvis fler än dessa på socialstyrelsens hemsida.

Tillsammans bygger vi bättre samhällen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar