En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 3 augusti 2014

Thorium (LFTR) är framtidens energikälla...


Jag rekommenderar alla att se de första fem minutrarna av den här presentationen som ger en jättebra sammanfattning av dagens kärnkraft med Uranium och morgondagens reaktorer med Thorium (LFTR). 

Dagens kärnkraft är dels inte säker, eftersom man ständigt måste kyla processen. Misslyckas man med detta så får man en härdsmälta, vilket är svagheten med dagens kärnkraft. En Thoriumreaktor med LFTR som process är istället väldigt säker. Därför om vi får ett energiavbrott som stör processen så kan en Thoriumreaktor vara byggd så att den stänger ned sig själv. Passivt säkrad och potentiellt väldigt säker alltså om man bygger den på det viset. Med smältsalt (LFTR) och inte som den testreaktor med Thorium man byggde i Indien för några år sedan eftersom deras process som de testade på, även den var vattenbaserad. Det är ingen som bygger med den här processen för närvarande, även om det i mitt tycke är enda vägen framåt.

Skillnaden mellan Uraniumreaktorer och Thoriumreaktorer är även hur lite av Uraniumet man faktiskt använder i processen och att det hela tiden blir ett enormt energispill och även restavfall. Thoriumreaktorn är mer än 200 gånger så effektiv och lämnar mycket lite restprodukter efter sig. Om ni ser de första minuterna av filmen jag länkat till ovan så förklarar de varför det blir så i processen.

En sådan liten mängd som 5000 ton Thorium per år har potential att ersätta all dagens energi: (exempelsiffror från 2007).

- 5 trillioner kubikmeter fossilgas
- 65 000 ton Uranium (för att dagens kärnkraft är så ineffektiv)
- 5 000 000 000 ton kol
- 31 000 000 000 oljefat

Med en sådan liten mängd som behövs kommer vi aldrig att få slut på Thorium. Det är ett så vanligt ämne här på jorden. Vi har alltså möjligheten att lösa vårt energiproblem som vi står inför.

Tekniken för smältsaltreaktorn (LFTR)  uppfanns av samma person som låg bakom teknikutvecklingen till dagens lättvattenreaktorer (Alvin Weinberg) men dåtidens politiker (Ronald Reagan) valde bort reaktortypen med LFTR då den processen gav rester som var för svåra att anrika.

Man hade ett intresse till vapenteknologi med sina kärnvapen. Men en s.k. smältsaltreaktor har existerat, redan 1965. För de som är intresserade av att läsa mer rekommenderar jag er alltså att läsa om LFTR - reaktorer.

Även om de nya reaktorerna inte kommer att finnas på plats imorgon, så kommer vi att kunna få all energi vi behöver om vi investerar i den här teknologin och bygger de reaktorer vi behöver för att ersätta de energikällor som börjar ta slut. Thorium har också en otroligt långsam halveringstid, närmare 13 miljarder år så det är stabilt och "knappt" radioaktivt även om processen i reaktorn utsöndrar gammastrålning under drift.

12 kommentarer:

 1. Givetvis bildas radioaktivt avfall även med torium. Det är inte bara uran som ger avfall. Ingen har satsat på torium för kärnkraft och det beror givetvis på något. Talaren var snabb att avfärda vind och sol med argumentet de stora ytorna som behövs.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja men eftersom man får ut så mycket mer energi så blir avfallet mindre...

   Jag gillar solkraft, solen är vår bästa energikälla. Men fortfarande med för stora ytor som sagt. Löser vi ytproblemet på dagens solpaneler, så vi bara snabbt kan "tanka" energi från solen med snabb laddningstid mm så skulle det ju vara fantastiskt.

   Radera
  2. Mängden solenergi som kommer ner över ett svenskt kärnkraftverk med sitt avspärrade kringområde är mer än vad kärnkraftverket producerar om jag minns rätt.

   Än finns det gott om tak som är lediga för solpaneler.

   Vägar och parkeringar kan få tak av paneler vilket ger mindre snöproblem och med rätt lutning får man en hel del ljus på vintern också. (Utom i norra Sverige, vilket kompenseras av sommarens ljus)

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Jo absolut jag har också läst det om mängden solenergi som träffar en liten yta, men problemet är ju att vi måste hitta ett sätt att samla in energin som är effektivt nog. Men det kommer säkert också med tiden, solpaneler har bara funnits en kort stund också.

   Radera
  4. Äldsta metoden att fånga solenergi är ved och den är stor i dagens Sverige. Vidgar vi det till biomassa pågår intressanta försök med alger eller bakterier i vatten som sedan processas till olja och slukar koldioxid i processen. Vatten och vind växer, Vågkraft är på demonivå. Sol för värme kan bli mycket hett och snabbast växer solceller som kan sägas komma från 1800-talet men först med kisel på 50-talet blev de användbara och i början på 90-talet kom mer effektiva celler och tillverkningen blir allt billigare nästan varje år. För de viktigaste 65 länderna har statistik tagits fram. Solvärmesystem beräknades i slutet av 2012 genererat cirka 225 TWh/år. Vindkraft gav nära 600 TWh/år medan el från solcellsanläggningar svarade för drygt 100 TWh/år under 2012.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. När jag tänkte att jag skriver lite kort om Thorium, så tänkte jag att det här är en lösning som om man utvecklar har en potential att lösa energikrisen, jämfört med vind och solkraft som är mycket längre ifrån en möjlighet att skala upp för samhället relevanta volymer. Även om de naturligtvis är intressanta komplement att driva i mindre skala.

   Radera
  6. Du är envis med torium, det ger helt klart mindre besvärligt radioaktivt avfall men om jag minns rätt måste det ändå förvaras säkert några hundra år jämfört med hundratusentals.

   Kommer du ner till Stockholm så får jag kanske bjuda på lite kaffe och försöka säga några ord om alternativ till fissionskraft.

   Torium ligger förmodligen långt från någon uppskalning. Vad jag just nu tror betyder mest är:

   * höjd skatt på kol bensin och diesel

   * utbyggda moderna kraftledningar till alla grannländer

   * lite kraftfull info om peak oil samt våra växthusgasers effekt

   Med detta kommer diverse andra investeringar i samhället.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  7. Sverige är inte så stort, så en kaffe hinner man säkert med förr eller senare. :)

   Jag tror inte på den höjda skatten eftersom att man internationellt inte kan hindra konsumtionen av fossila bränslen mm. Det kommer alltid finnas en köpare så länge som det finns en produkt.

   Att människor överlag inte vet något om peak oil och att världens politiker inte tar tag i detta och iallafall börjar informera är ett annat problem.

   Vi kommer köra rakt in i väggen globalt sett, men fortfarande har jag stort hopp om att vi i Sverige fortfarande har många tillgångar och att vi på något sätt ska anpassa oss till alla förändringar som kommer!

   Radera
 2. Thoriumreaktorn tros vara en lösning på avfallsproblemet. Den är en typ av breedreaktor som använder saltsmältor runt härden istället för vatten. Sådana har funnits på ide- och försöksstadiet sedan 50-talet men aldrig blivit komersiella. De är ännu mer komplexa och svårhanterade än våra vanliga kokvattenreaktorer. Troligen kommer de aldrig att komma längre än till försöks/pilotstadiet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som vanligt saknas det forskning. Men jag tror starkt på den här lösningen. Potentiellt finns det så otroligt mycket att vinna, så det är absolut värt att forskas inom det här området. Varför man en gång valde att gå den andra vägen, är ju mycket politiska orsaker just utifrån att man även ville utveckla kärnvapnen också vilket man inte hade kunnat göra med restprodukter ifrån Thoriumreaktorerna. Så vapen-delen har varit en del av faktorerna som ligger bakom. Jag tror att i framtiden när energifrågan kommer främst i fokus så kommer man se vinsterna av att utveckla inom det här området "endast" för energifrågornas skull.

   Radera
 3. Kärnkraft är bra om det utvecklas och förbättras. LFTR är helt rätt.

  SvaraRadera
 4. Det är tråkigt att läsa alla negativa kommentarer. Tydligen från människor utan någon som helst vision för framtiden.

  SvaraRadera