En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 7 april 2015

Sjukanmäl sjukdom som infaller under semesterperiod...

Det kan behöva påminnas om paragraf 15 i semesterlagen. Många svenskar missar nämligen att anmäla om någon i familjen blivit sjuk under ledigheten, trots att de har rätt till sjuklön eller tillfällig föräldrapenning. Drygt en tredjedel känner inte ens till sina rättigheter. 

Den som blir sjuk, eller har barn som blir sjuka, under semestern har enligt semesterlagen rätt till sjuklön eller tillfällig föräldrapenning. Den möjligheten går dock många förbi. Många av svenskarna känner inte till att de har rätt att byta semesterdagar mot sjukdagar/vab om de själva eller deras barn blir sjuka under semestern. 

 
Semesterdagar är inarbetad ledighet och den som blir sjuk ska inte behöva ägna ledigheten till att bli frisk. Det kan vara skönt att veta inte minst om man lagt mycket pengar på en resa och tvingas spendera den i sängen på hotellrummet.

Anmäl omedelbart 

Under de första 14 dagarna har man rätt till sjuklön från sin arbetsgivare. Skulle man vara sjuk längre än 14 dagar kan det bli aktuellt med sjukpenning från Försäkringskassan. Den som vill byta semesterdagar mot exempelvis ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av barn måste begära detta omedelbart hos sin arbetsgivare. Samma sak gäller om man själv blir sjuk - ring arbetsgivaren direkt och säg att du vill räkna av sjukdagar från semesterledigheten. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att tillgodose din begäran i efterhand.

Detta säger semesterlagen, 15 §:

Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat. Lag (2011:129).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar