En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

söndag 26 april 2015

Röda Korset - Insamling Nepal...

Våra frivilliga i Nepal kämpar för att rädda liv! I dag drabbades Kathmandu-dalen av en allvarlig jordbävning. 10 000 rödakorsare ger just ju första-hjälpen till de många skadade och letar efter överlevande i ruinerna. Vi har förnödenheter som filtar, presenningar och köksutrustning redo för att kunna hjälpa 40 000 människor.


Du kan hjälpa de drabbade i Nepal – sms:a AKUT NEPAL till 72 900 och ge 100 kr till hjälpinsatsen. Stort tack!


Räddningspersonal från Röda Korset utbildade i Första hjälpen har mobiliserats till drabbade områden och arbetar intenstivt med att rädda liv. De ger bland annat Första hjälpen till de många skadade och letar efter överlevande i ruinerna. Röda Korset blodbank i Kathmandu hjälper också till med att förse de viktigaste medicinska anläggningar i huvudstaden med blod. Röda Korset hjälper även till att återförena familjer i det kaos som råder.


Röda Korset i Nepal har lång erfarenhet av att hantera naturkatastrofer och spelar en ledande roll i landets beredskapsplaner för att hantera katastrofer som denna. Röda Korset finns på plats i samtliga av Nepals 75 distrikt och når årligen ut till cirka 2 miljoner människor.
http://www.redcross.se/teman/nepal/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar