En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

måndag 31 mars 2014

Ny rapport ifrån IPCC varnar för katastrofalt väder framöver...

En ny rapport från FN: s mellanstatliga klimatpanel IPCC varnar för att när den globala temperaturen stiger framöver så kommer effekterna sannolikt att vara "allvarliga, genomträngande, och oåterkalleliga" under de kommande åren. Effekterna kommer även att märkas snabbare än vad man tidigare trott.
http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/pr_wg2/140330_pr_wgII_spm_en.pdf


Den nya rapporten förklarar att redan märkbara globala temperaturökningar har påverkat bland annat jordbruket, människors hälsa och vattenförsörjning över hela världen. Men effekterna framöver kommer att bli allvarligare med tiden. Vi kommer se konsekvenser vad gäller tillgång till livsmedel, i vår infrastruktur och även så kommer världens ekonomi utsättas för allvarliga risker vilket även kan ge politiska och sociala effekter.

Rapporten fokuserar särskilt på hur förändrade nederbördsmönster och smältande is redan skapar ett skiftande vattensystem. Man ser att det orsakar att fiskpopulationer ändrar sina livsmiljöer, vattnet hotar även kustsamhällen med stigande havsnivåer och det orsakar även att permafrosten i Arktis-regionen släpper ut än mer växthusgaser. Vilket alltså kommer elda på förändringarna ytterligare.

Samtidigt som rapporten pekar ut att det är fattiga länder som kommer att drabbas hårdast.Men samtidigt kommer vi alla att känna av effekterna.
http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/pr_wg2/140330_pr_wgII_spm_en.pdf

Som jag ser det är den största oron faktiskt hur klimatförändringarna kommer att påverka vår livsmedelsförsörjning. Med lägre grundvattennivåer och sämre förutsättning för odling med mer frekvent torka följt av häftiga skyfall så kommer vi ha en sämre tillgång på mat i framtiden samtidigt som vi hela tiden blir fler på planeten.

1 kommentar:

 1. Tvågradersmålet är kört. Här i Sverige blir det än högre temperatur och förmodligen mer vanligt med svåra skyfall. Jordbruket kan nog anpassa sig hyfsat här men vi importerar mycket mat och i varmare länder blir det svårare.

  Vi blir fler på jorden men i fler och fler länder föder kvinnor färre barn än de 2,1 som behövs för oförändrad befolkning. Den stora förändringen nu är att allt fler envisas med att leva längre och det gäller nästan i alla länder. Än mer blommor än ätligt i mitt växthuset men i en framtid kan det ändras.

  Lägre grundvatten är ett problem främst närmare ekvatorn. Högre havsnivå drabbar alla. Men även vi som drabbas mindre slipper inte helt undan.

  Har vi något ansvar eller är det andras fel att jorden blir varmare? Fortsätter köra min gamla V70 ett år till.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera